Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Ledige stillinger: Sommervikarer i helse og omsorg

Publisert: 28.05.2019 13:30:00

Vi trenger flere sommervikarer i helse og omsorg. Ingen søknadsfrist, søkere tas fortløpende inn.

​Vi søker etter sommervikarer i enhetene sykehjem med institusjonskjøkken og hjemmetjenesten.

Ferieperioden varer fra medio juni til medio august i alle våre avdelinger for yrkesgruppene:
  • Sykepleiere
  • Vernepleiere
  • Fagarbeidere/helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere/hjelpepleiere
  • Pleiemedarbeidere/assistenter
  • Fagarbeider institusjonskokk/kjøkkenassistenter

Skriv i søknaden når du kan jobbe. Søker du flere avdelinger, prioriterer du disse i søknaden.

Dette er 3. gangs utlysing.

 StillingSommervikar i helse og omsorgssektoren
Stillingstype/-prosent​Sommervikar
SøknadsfristVi tar nå inn søkere fortløpende.
Kvalifikasjoner
Søkere må være over 18 år.
Søkere må behersk norsk muntlig og skriftlig, tilsvarende B2-nivå.
For fagutdannede/høyskoleutdannede kreves dokumentert norsk autorisasjon. Alle som tilsettes, må legge fram gyldig politiattest.

For arbeid i hjemmetjenesten avd. 1, 2 og 4 og på natt, er det nødvendig med førerkort klasse B, manuell gir.
Vi kan tilby
  • trivelige arbeidsplasser.
  • lønn i henhold til tariffavtale.
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Det kan bli foretatt samtale med aktuelle søkere.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktpersoner​Nancy Storsnes, tlf. 400 39 481, nst@trysil.kommune.no og Sølvi Sletten, tlf. 474 67 277, ssl@trysil.kommune.no.
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 580 årsverk fordelt på i overkant av 760 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 600 innbyggere.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Sist oppdatert: 28.05.2019 13:30:14