Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Ledig stilling: saksbehandler i barnevernet

Publisert: 17.01.2020 16:30:00

​I barneverntjenesten er det ledig fast, 80 %-stilling som saksbehandler. Den blir hel fra 1.1.2021.

 Stilling Saksbehandler i barneverntjenesten i Trysil og Engerdal
Stillingstype/-prosent ​Fast 80 % (100 % fra 1.1.2021)
Søknadsfrist 10. februar 2020
Krav til kompetanse
 • ​3-årig høgskoleutdanning som barnevernpedagog/sosionom. Annen relevant høgskoleutdanning kan vurderes dersom man ikke får søkere med primærkompetanse.
 • Relevant erfaring fra saksbehandling i kommunal barneverntjeneste og ønskelig med kjennskap til fagsystemer innen fagområdet, herunder Familia.
 • Personlig egnethet tilegnes stor vekt, med særlig fokus på følgende områder:
  • Evne til å jobbe selvstendig og ta eget initiativ og samtidig jobbe godt i team
  • Høy grad av systematikk, effektivitet og struktur i arbeidshverdagen og stor arbeidskapasitet
  • Evne til å samarbeide og kommunisere godt med brukere, kollegaer og samarbeidspartnere og være utadvendt
  • Motivasjon for arbeidsoppgavene, kunne takle en hektisk arbeidshverdag og være fleksibel
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Det forventes at den som tilsettes, kan arbeide selvstendig og håndtere alle sider av saksbehandlingen og kommunalt barnevernarbeid. Det er ønskelig med kjennskap til og kunnskap om barnevernfaglige metoder, herunder Kvello-metoden, veiledning, krisehåndtering og nettverksarbeid.

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling og veiledning etter lov om barneverntjenester
 • Søker må ha førerkort klasse B.
Vi kan tilby
 • en spennende, variert og utviklende stilling i et godt, engasjert og travelt miljø.
 • lønn iht. tariffavtale.
 • god offentlig tjenestepensjon.
Om tjenestestedet

​Barneverntjenesten i Trysil og Engerdal er organisert som et interkommunalt samarbeid der Trysil kommune er vertskommune. Den ligger administrativt i enhet for familie. Tjenesten har i dag 9,6 årsverk, alle høgskoleutdannede.

Alle ansatte jobber med et bredt spekter av barnevernfaglige oppgaver og med fokus på tverrfaglig samarbeid. I tillegg er avdeling for enslige mindreårige med 2,5 årsverk plassert i barneverntjenesten.

Andre opplysninger
Det er seks måneders prøvetid i stillingen.
Tilsettingen skjer iht. lov, reglement og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
Gyldig politiattest må framlegges ved ansettelse.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktpersoner

​Barnevernleder Eva Holmseth, tlf. 47 46 09 05, eho@trysil.kommune.no 

Enhetsleder Kirsten Abild Jensen, tlf. 96 94 83 79, kije@trysil.kommune.no  

Søknad
 
Vi ønsker at du bruker vårt elektroniske søknadsskjema og fyller inn all informasjon om tidligere arbeiserfaring og skolegang. Velkommen med din søknad!
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. Kommunen vår er organisert slik:
Rådmannsnivå med en rådmann, tre kommunalsjefer for henholdsvis helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur og forvaltning og teknisk drift, stabs- og støttefunksjoner i tre avdelinger; økonomi, personal og kommunikasjon, næringsavdeling med næringssjef.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 630 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Velkommen til Trysil!

 
 
Sist oppdatert: 11.02.2020 00:54:00