Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Innbyggerundersøkelsen er klar

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 30.10.2019 15:10:00
Harald Nyberg, Irene Runningen og Ina Koller

​- Vi fikk 1017 svar på undersøkelsen og er godt fornøyd med det, sier Harald Nyberg, Irene Runningen og Ina Koller.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​1017 tryslinger har svart på hva de mener om Trysil. Best score får trygghet og miljø.

​Innenfor temaet trygghet, som handler om hvor trygt man opplever det er å bo og ferdes i vår kommune, scorer vi 5,2. 6 var beste mulige score. - Dette resultatet viser at innbyggerne våre i stor grad opplever at Trysil er et trygt lokalsamfunn, sier samfunnsplanlegger Irene Runningen.

Gode på mye

- Resultatene har gitt oss bekreftelse på en del vi antok fra før, men også en del innspill på en del vi visste lite om. Resultatene viser også at vi er gode på mange områder, samtidig som vi har noen utfordringer, opplyser Runningen.

Bakgrunn

​Trysil kommune gjennomførte for første gang en fullskala innbygger-undersøkelse i september 2019. Undersøkelsen hadde til hensikt å kartlegge hvordan kommunens innbyggere oppfatter kommunen som bosted, hvordan lokaldemokratiet fungerer og hva man synes om kvaliteten på de tjenestene som kommunen leverer.

Ulike tema

På de fleste spørsmålene kunne man gi en karakter mellom en og seks. Det ble spurt om de ulike tjenestene kommunen gir, arbeidsmulighetene i kommunen, kollektivtilbudet, støynivået, friluftslivet, servicebedrifter, kulturtilbudet og kommunen som bosted - og mye mer. Det var også anledning til å gi friteksttilbakemelding om hva man mener kommunen har lyktes og ikke lyktes med de siste to årene, samt forslag til forbedringer.

Bra score på kommunale tjenester

På tilfredshet med kommunale tjenester er resultatet samlet 4,6. Dette betyr at vi ligger cirka mellom svaralternativ 4 og 5, som er henholdsvis litt fornøyd og fornøyd.

Høyeste score

Fritidstilbud til ungdom, sykehjem, bibliotek og kulturskole får høyest score. Når det gjelder øvrige tema, så er de aller fleste innbyggerne våre godt tilfreds med området der de bor med et resultat på 5,1. Oppvekstmiljø for barn og unge scorer også ganske høyt, med 4,6 i snitt. Resultatet på landsbasis er 4,3.

Lavest score

Lavest score får internettbaserte tjenester, grunnskole og hjemmehjelpstjenesten, men disse ligger likevel på linje med, eller over, landsgjennomsnittet. På barnehage og hjemmesykepleie ligger vi litt under landsgjennomsnittet.

Dårlig score på transport og tilgjengelighet

Vi scorer lavest på transport og tilgjengelighet i kommunen, 2,9 poeng. Her er det i hovedsak standard på veger og gater, samt kollektivtilbud som påvirker resultatet i negativ retning. Innenfor næring, boligtilbud, transport og tilgjengelighet scorer vi en del lavere enn landsgjennomsnittet.

Tillit til lokalpolitikerne

Innbyggerne våre har relativt høy tillit til politikerne og at kommunen følger lover og regler. Men på noen enkeltspørsmål er resultatet mer mot middels, for eksempel når det gjelder muligheten til å påvirke kommunale beslutninger (3,3) og tillit til at kommunen behandler like saker likt (3,5).

Omdømme

På spørsmålet om helhetsvurdering, det vil si om man tror kommunen har et godt omdømme, er resultatet 4,3, mens landsgjennomsnittet er 4,0. Det betyr at flertallet av innbyggerne, som har svart, ser relativt positivt på kommunens omdømme.

Vegen videre

Resultatene fra undersøkelsen blir en del av kunnskapsgrunnlaget for det forestående arbeidet med revisjonen av planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel. Dette er viktige verktøy for samfunnsutviklingen og for å forberede seg på å møte de utfordringer som venter oss i årene som kommer. Kommuneplanens samfunnsdel skal gi overordnede mål og føringer for utvikling av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon og skal prioritere innsatsområder.

Les mer

I pressemeldingen til høyre kan du lese mer. Denne sammenligner også resultatene på hovedtemaene mot landsgjennomsnittet og ser på resultatene på enkeltspørsmål. Her finner du også resultatrapporten.

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 30.10.2019 15:11:19