Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Ordførerens nyttårshilsen

Snøkledd landskap med fjell i bakgrunnen og hytter og trær i forgrunnen

​På årets siste dag byr Trysil på hvit julesnø og masse stemning.

Foto: Ola Matsson

 

​Året 2014 har bydd på krevende utfordringer og mange muligheter. 2015 blir ikke mindre spennende.

Her kommer ordførerens betraktninger for det nye året.

Kommunereform

I forbindelse med den bebudede kommunereformen skal også Trysil drøfte hvordan vi vil løse de oppgavene kommunen vil stå overfor de neste 10-20 åra. Om kommunestyret vil holde fast på kommuneplanens målsettinger om å bestå som egen kommune, eller gå inn for en sammenslåing med en eller flere av nabokommunene vil tida vise. For meg er det viktig å involvere både politikerne og innbyggerne. Derfor blir en av mine første oppgaver å holde møter rundt om i grendene og i sentrum og informere om de prosesser som regjering og storting har satt i gang.

Snøscooterkjøring

Dersom regjeringas ønske om å la kommunene selv bestemme om de vil si ja til fornøyelseskjøring med snøscooter, vil dette bli en sak som med stor sannsynlighet vil vekke betydelig debatt og bli et tema i høstens valgkamp.

Rovdyrpolitikk

Forholdet til rovdyrpolitikken, og myndighetenes forvaltning av ulv, har skapt stort engasjement og til dels forbitrelse. Stortinget står overfor en betydelig utfordring når de i løpet av våren skal avklare sitt forhold til ulvesona.

Ny flyplass

Arbeidet med etablering av Scandinavian Mountain Airport går etter planen. Desember 2017 er fortsatt målet for åpning. Innsalget av destinasjonene Trysil, Engerdal, Idre og Malung-Sälen overfor utenlandske turoperatører må starte allerede i 2015, og arbeidet med å tilrettelegge for nye utenlandske gjester krever tiltak der også kommuner og fylkeskommuner involveres. Etter omfattende investeringer med hensyn til infrastruktur ligger Trysil kommune godt an.

Ny næringsplan

En ny næringsplan blir behandlet av kommunestyret i løpet av våren. Den vil avklare ansvarsforholdet mellom kommunen og næringslivet og beskrive retning og tiltak som er nødvendig for at vi i fellesskap kan møte framtida og legge til rette for nye arbeidsplasser.

Framtidas fritidsbebyggelse

I henhold til den overenskomsten som er mellom kommunen og fylkesmannen skal vi starte arbeidet med en strategisk plan for framtidas fritidsbebyggelse der hensynet til lokal verdiskaping, gode løsninger på infrastruktur, trafikkavvikling, estetikk, energiforbruk og bærekraftig utvikling vil være sentrale spørsmål.

Skole og idrett

Arbeidet med en plan for utbedring av Innbygda skole starter opp. Flertallet har satt av penger til oppstart av en aktivitetsskole som gir tilbud for alle, også de som ikke deltar i organisert idrett. En skolebibliotekar kommer på plass og kulturskolen får styrket sitt tilbud.

Læringslyst

Vi har akkurat avsluttet utviklingsarbeidet Læringslyst, og det er gledelig å høre fra skolene at det egentlig er nå det begynner. Selv om resultatene på nasjonale prøver kunne vært bedre, er det like aktuelt å se på grunnskolepoeng. De har bedret seg betydelig de senere åra. Selv om dette også går i bølger, er grunnskolepoeng viktig fordi de langt på veg avgjør om våre unge klarer å gjennomføre videregående skole. Når vi nå også setter i gang et utviklingsarbeid i barnehagene er det for å understreke betydningen av barnehagens rolle i å legge grunnlaget for læring senere.

Barn som har det vanskelig

Denne høsten har lært oss mye om hvordan enkelte barn har det og hvilke utfordringer noen familier har. Malala og Kailash ga oss en gripende innsikt i hvordan barn fratas muligheter og framtidshåp i mange land, men vi vet at også alt for mange barn i vårt land opplever at voksne ikke er til å stole på.

Mot mobbing

For kort tid siden ble det arrangert et fakkeltog mot mobbing. Det er verdifullt å bli minnet om at mobbing kan få svært alvorlige følger. Dette løses ikke ved at vi i blant skriver under på manifester eller går i fakkeltog, men at vi daglig er på vakt, slik rektorene våre nylig bekreftet at de gjør i skolen. Det fratar likevel ikke hver enkelt av oss det ansvaret vi har for hvordan vi omtaler våre naboer og kolleger, enten det skjer ved middagsbordet eller på sosiale medier. Barn trenger gode rollemodeller. Det er det bare vi voksne som kan være.

Fosterhjemsambassadører

Ordførerne i Sør-Østerdal er utnevnt til fosterhjemsambassadører. Det er mange som gjør en viktig innsats for å gi barn en trygg og omsorgsfull oppvekst. De fortjener honnør for sin innsats. Det viktigste er likevel å forebygge og hindre at barn må flyttes ut av hjemmet.

Barns helse og oppvekst

Ledelsen innen helse og oppvekst har en stor oppgave med å tenke gjennom hvordan de kan utvikle en enda bedre samhandling rundt barnas oppvekst, der alle fagprofesjoner som har med barn og unge å gjøre - fra jordmor og helsesøster til PPT, barnehage og skole deltar. Vi får skryt for barnevernet vårt, og med god grunn, men kan vi forebygge med tidlig innsats, og støtte til de familiene som sliter, vil vi for det første gjøre en stor forskjell for barna og spare reparasjoner senere.

Færre innbyggere

Med synkende folketall står kommunen overfor store økonomiske utfordringer i åra som kommer. Det er derfor nødvendig å gå igjennom hele den kommunale organisasjonen og finne områder for effektivisering og forbedring. Dette krever et nært samarbeid med de ansatte. I den forbindelse har jeg store forhåpninger til det trepartssamarbeidet som er vedtatt.

Engasjement og samarbeid

Tryslingene har lenge vært stolte over evnen til samarbeid. Dette gjelder alt fra dugnader i lokalsamfunnet til næringsutvikling.  Vi har akkurat avsluttet Trysilvekkua. Det var moro å få delta i den og merke samholdet, entusiasmen og stoltheten over å få presentere Trysil for nye arbeidstakere og hyttetryslinger. Det lover godt for utviklingen videre.

Takk

Til slutt gjenstår det å takke alle medarbeidere i kommunen for godt samarbeid i 2014. Ingen annen organisasjon berører menneskenes liv fra før fødsel til livets slutt som en kommune. Til sammen utgjør vi daglig en forskjell for innbyggere og gjester. Jeg vil også takke alle som bidrar til verdiskaping og økonomisk utvikling og alle som på ulike måter sørger for trivsel og samhold i lokalsamfunnet. Året 2015 byr på store utfordringer, men også store muligheter.
 
Godt nyttår!
 
Ole Martin Norderhaug
ordfører

 

Sist oppdatert: 19.03.2015 15:22:57