Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Ny nasjonalparkforvalter på plass

Av: Harald Nyberg | Publisert: 01.07.2020 09:32:25
Nasjonalparkstyret Fulufjellet

​Nasjonalparkstyret fra venstre: Elisabeth Sakrisson (styremedlem), Ragnar Ødegaard (avtroppende nasjonalparkforvalter), Vebjørn Knarrum (avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Innlandet), Ariane Bekk Norstad (ny nasjonalparkforvalter), Erik Sletten (ordfører og leder i Nasjonalparkstyret), Stine Akre (varamedlem) og Ole Andre Storsnes (varamedlem).

Ariane Bekk Norstad, heter den nye nasjonalparkforvalteren i Fulufjellet, og hun gleder seg til nye og spennende oppgaver.  

​Torsdag 25. juni hadde styret for Fulufjellet nasjonalpark opplæringsdag i regi av Fylkesmannen. Med på dagen var den nytilsatte nasjonalparkforvalteren.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben og bidra til å ivareta naturverdier og verneformålet i både nasjonalparken og Fregn naturreservat, og samtidig legge opp til lokal verdiskaping gjennom samarbeid med lokale aktører, forteller Ariane Bekk Norstad.

Variert arbeidsdag

Nasjonalparkforvalteren er ansatt av Fylkesmannen i Innlandet, men er underlagt et lokalt nasjonalparkstyre som skal sørge for at verneverdiene blir helhetlig forvalta på tvers av administrative grenser.

- Arbeidsoppgavene mine vil gå ut på å være sekretær for styret, følge opp forvaltningsplanen, iverksette nødvendig merking og skjøtsel, utarbeide informasjonsmateriell samt oppfølging av verneformål og verneforskrifter, forteller Norstad.

- Ellers vil et sentralt forhold i jobben min være å ha god kontakt med grunneiere og lokale personer, kommune, Fylkesmannen, Statens naturoppsyn og Miljødirektoratet. Slik jeg opplever det hittil, vil arbeidshverdagen være både variert og fleksibel, og jeg må tilpasse arbeidet jeg gjør etter årstiden, sier hun.

Spennende prosjekter

I nasjonalparken er det mange spennende prosjekter og tiltak som står for tur i årene fremover, og det jobbes nå blant annet med å utbedre hovedinnfallsporten til nasjonalparken ved Storbekkåsen.

- I 2019 ble Fulufjellstrappa etablert, og det gjenstår fortsatt noe tilretteleggingsarbeid der som vi håper å få gjennomført i år. I tillegg jobbes det nå med å erstatte eksisterende gapahuk med en ny, og etter hvert vil det også komme opp et nytt portalskilt ved starten av stien opp til Brynflået, forteller Norstad.

- Tanken videre fremover er å synliggjøre og formidle informasjon om verneområdene og de tingene som foregår i eller i tilknytningen til nasjonalparken i større grad enn det som har skjedd hittil. Her er det mange muligheter og jeg ser fram til et spennende arbeid, sier hun.

 

Sist oppdatert: 01.07.2020 10:36:43