Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

NIVA undersøker vannkvaliteten i to Trysil-sjøer

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 27.08.2019 12:50:36
Mjølsjøen. Foto: Kjetil Norderhaug

​NIVA har fått Trysil kommunes tillatelse til å bruke helikopter for å hente vannprøver i Mjølsjøen (bildet) og Gløtsjøen.

Foto: Kjetil Norderhaug

​Norsk institutt for vannforskning skal undersøke vannkvaliteten i Mjølsjøen og Gløtsjøen i høst.

​Det gjorde de også i 1995. Nå skal de finne ut om det har skjedd store endringer i viktige miljøfaktorer i disse to og 998 andre norske sjøer de siste 24 åra.

Helikopter

For mest mulig effektiv innsamling av vannprøver, ønsker NIVA å bruke helikopter. Trysil kommune har gitt tillatelse til én landing på hver av de to sjøene i perioden 15. september-1. desember 2019.

- Det skal tas én prøve fra hver innsjø. Prøven vil bli tatt med vannhenter fra helikopter over et sentralt område i innsjøen. Det vil ta om lag 2-3 minutt i hver sjø. Helikopteret vil altså ikke lande fysisk på innsjøen. Faren for spredning av sykdom og parasitter skal være minimal ved at utstyret tørkes og overskuddsvann slås ut over land i eget nedbørfelt. For å sikre godt flyvær og effektiv logistikk er det ønskelig med en tillatelse som gjelder for tidsrommet fra 15. september 2019 og fram til 1. desember 2019. Hensyn til vilt skal tas, heter det i søknaden. 

Vet ikke nok

- I takt med redusert sur nedbør har også konsentrasjoner av kalsium og magnesium gått ned, og en frykter at dette enkelte steder kan gi marginal vannkvalitet for fisk og annet liv, skrev NIVA i søknaden. Langtidsdata fra overvåking viser økende humusinnhold (farge) i vann, og dette har vært  et problem for flere vannverk. Også dette har vært knyttet til reduksjonen i sur nedbør. Klimaet har blitt varmere, og det har vært mer hyppige episoder med ekstremvær, for eksempel tørken i Sør-Norge i fjor sommer. En vet ikke nok om hvordan det står til med vannkvaliteten på nasjonal skala i dag, skriver NIVA som bakgrunn for den store vannundersøkelsen.

Samfunnsverdi

- Det er gitt tilsvarende tillatelser i Trysil kommune ved flere tidligere anledninger, både til landing med sjøfly og overflyging med helikopter. Erfaringen er at omfanget av landinger i utmark har vært svært beskjedent og at det i liten grad vurderes å komme i konflikt med andre interesser. Økt kunnskap om tilstanden i våre vannforekomster må sies å ha stor samfunnsverdi, og nytten vurderes langt å overstige eventuelle ulemper ved å gi tillatelse som omsøkt, skriver rådgiver miljø- og naturforvaltning Øivind Løken i Trysil kommune i landingstillatelsen.

Gode fiskevann

Både Gløtsjøen og Mjølsjøen ligger i Bittermarka i Nordre Trysil. Trysil fellesforening for jakt og fiske anbefaler begge som gode fiskevann for familier. I fiskebrosjyren deres leser vi:

  • I Gløtsjøen er røye den dominerende fiskearten med et lite innslag av ørret. Vannkvalitet, næringsforhold og kvalitet på fisken er utmerket.
  • Mjølsjøen er et fjellvann med ørret av prima kvalitet. Fisken kommer opp i cirka en kilo. 

Du kan lese mer om undersøkelsen og landingstillatelsen i dokumentene under Mer informasjon.

Sist oppdatert: 27.08.2019 13:30:56