Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

1.9.2016: Søknadsfrist for momskompensasjon

Tett bilde av fire barn i fotballdrakt der den fremste holder en ball

Lag og foreninger kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester de kjøper inn og betaler merverdiavgift for.

 

​​Lotteri- og stiftelsestilsynet gir 1,3 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i år. Søknadsfristen er 1. september.

Formålet med ordninga er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift når de kjøper varer og tjenester. Årsregnskap for foregående år er utgangspunktet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skriver: 

Mange som ikke søker

Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges idrettsforbund, 4H Norge, Norges musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges jeger- og fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra slike lag og foreninger som sendes direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet, blir avvist.

Enkeltstående lag

Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger.
 

Minstegrenser

For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader. Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet. 
 

Søknad

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2016. Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på tilsynets hjemmesider. Der finner dere søknadsskjema også. De som har spørsmål om ordningen, kan kontakte Lotteri- og stiftelsestilsynet, postmottak@lottstift.no, telefon 57 82 80 00.
 
Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.
 

 

Sist oppdatert: 02.09.2016 00:53:59