Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

1.9.2019: Søknadsfrist for momskompensasjon

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 31.05.2019 14:35:00
Tett bilde av fire barn i fotballdrakt der den fremste holder en ball

Lag og foreninger kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester de kjøper inn og betaler merverdiavgift for.

 

​​Lotteri- og stiftelsestilsynet gir 1,6 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i år. Søknadsfristen er 1. september.

Formålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift når de kjøper varer og tjenester. Årsregnskap for foregående år er utgangspunktet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skriver: 

Mange som ikke søker

Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger.

Minstegrenser

For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 100 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 7 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader.
Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrist

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2019.

Merk at sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Alle mottakere av mva.-kompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2019. Det gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.

Mer informasjon

Dere kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet vårt. Her gir vi også informasjon om viktige endringer i forskriften som gir effekt fra søknadsåret 2019.

Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

 

Sist oppdatert: 02.09.2019 00:51:29