Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Militærøvelse i beredskapsrådet

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.01.2018 11:17:15
Sondre Kristian Grønstad og Christopher Rolsdorph

​Sjef i Sør-Østerdal HV-område Christopher Rolsdorph fortalte om den store Nato-øvelsen i vårt område til høsten, og ber oss strekke oss langt for at alt skal fungere når 35 000-50 000 Nato-soldater kommer til Hedmark og Oppland.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​En gang i året innkaller ordfører Erik Sletten til møte i beredskapsrådet. I år var Nato-øvelsen Trident Juncture ett av temaene.

​Beredskapsrådet består av Trysil kommunes kriseledelse (ordfører, rådmann, kommunalsjefer, beredskapskontakt og kommunikasjonskoordinator) samt andre viktige funksjoner i lokalsamfunnet (politi, brannvesen, kommuneoverlege, Mattilsynet, Eidsiva, Heimevernet, Sivilforsvaret, FIG-leder og prest). I år var også norske og svenske nabokommuner invitert til møtet som var i Trysil rådhus 12. januar.

Temaer

Temaene i år var flyplassen i Sälen, Nato-øvelsen Trident Juncture, fjorårets grenseredningsøvelse Eldstorm, framtidig samarbeid på tvers av kommune- og landegrenser og opprettelse av lokale ressurssenter og samlingsplasser i Trysil.

Nato-øvelsen

Christopher Rolsdorph er sjef for Sør-Østerdal HV-område. Han orienterte om den store Nato-øvelsen som for en stor del vil foregå i Hedmark og Oppland til høsten. Minst 35 000, kanskje opptil 50 000, militære vil befinne seg i vårt område i perioden 25. oktober-7. november. Tyskere,  canadiere, briter, italienere, svensker, finner og amerikanere skal delta. De blir å finne over store deler av fylket under øvelsen - fra Røros og Tolga i nord til Rena og Trysil i sør. 20 000 av dem vil i perioder befinne seg mellom Rena og Trysil.

Okkupert

Øvelsen går ut på at Nato-styrkene skal befri et delvis okkupert Norge. Først er det en offensiv fra nord som møter styrker i sør og blir presset tilbake. Søroffensiven klarer å ta tilbake landet som skal simuleres å være Nord-Norge. Disse "kampene" vil foregå nord-sør i Østerdalen, nord-sør i Engerdal/Trysil og i fjellene imellom, ifølge Rolsdorph.

Mye trafikk

Det kommer til å bli mye og saktegående trafikk i området før, under og etter øvelsen. I perioder kan veger bli stengt, eller trafikken gå så sakte at vegen oppleves som stengt. Det gjelder veger rundt Elverum, Rena, Jørstadmoen, Dombås, aksen Oslo-Elverum/Rena, riksveg 3 og Østerdalen, E6 og Trysil-Tolga, samt Møre-Dombås-Berkåk der amerikanerne kommer.

Vil merkes

Rolsdorph sier at 200 militærpoliti vil sørge for ro og orden. Ifølge sivilforsvarsinspektør i Hedmark sivilforsvarsdistrikt Roy Arild Rugsveen regner Nato-styrkene med å klare seg selv til og med legevaktnivå.

- Men med så mange folk, til dels vognførere som er uerfarne på vinterføre, og så tungt materiell vil det kunne skje ulykker som vil belaste sivile tjenester. Butikker og bensinstasjoner vil også merke dette storinnrykket. Og øvelsen vil nok kunne påvirke jakta. Det kan bli skader på eiendom og grunn, men det vil de betale for etter en modell de har satt opp, sier Rolsdorph.

Forsvarsevne

- Den største negative påvirkninga lokalt blir likevel trafikken. Infrastrukturen er en flaskehals. Men det positive er at det er viktig å øve, og at Nato-styrker kommer hit, er avgjørende for Norges forsvarsevne. Derfor ber vi lokalbefolkningen strekke seg langt for at alt skal fungere, sa han før han avsluttet med å fortelle hvordan og med hva Heimevernet kan bistå kommunen i ulike, sivile kriser.

Flyplassen

Næringssjef Gro Svarstad orienterte om den nye flyplassen på svensk side som skal åpne på Luciadagen 2019. Milliardinvesteringen vil føre til økt trafikk til, fra og gjennom Trysil med de utfordringer og ansvar det fører med seg. Ikke bare regner de med at Trysil vil få 40 000 flere gjester, de fleste om vinteren, som følge av flyplassen, men det vil også bli mye trafikk til og fra handels-, aktivitets- og servicesenteret som skal bygges i tilknytning til flyplassen. Næringssjefen sa at økt turiststrøm til Trysil vil bety 160-400 millioner kroner høyere omsetning og 114-290 nye arbeidsplasser.

Samarbeid

Etter øvelsen Eldstorm har vi erfart at det er viktig å ha kontakt med nabokommunene på begge sider av riksgrensa.

- Vi har nå laget en oversikt med kontaktinformasjon til beredskapskoordinator, rådmann, ordfører og sentralbord i åtte nabokommuner. Og det er ønskelig at vi alle informerer hverandre om varslede, planlagte og oppståtte situasjoner og større arrangementer i grenseområdet, samt at vi utveksler risiko- og sårbarhetsanalyser og oversikt over materiell og utstyr vi har som andre kan nyte godt av, sa beredskapskoordinator Hans Martin Aas.

Valglokaler

I 2015 øvde Trysil kommune på en krise der ett element var at strøm og nett ble borte lenge.

- Vi lærte da at vi må spille mer på befolkningen og jobber for å etablere ressurssenter og samlingspunkt rundt om i grensene. Ideen fra 2015 om å bruke valglokaler som et utgangspunkt, synes vi fortsatt er god, sa Aas.

Endringer

Han orienterte også om endringer med hensyn til beredskapen i Trysil siden forrige møte. SFO-bygget i Innbygda er tenkt som pårørendesenter. Tre bekker i Vestadbakken er kartlagt med tanke på å forhindre de årlige flomskadene. To nye nødnettsradioer er kjøpt inn. Trysil har egen legevaktformidling som er åpen 24 timer i døgnet sju dager i uka, og som også betjener Engerdal. Helse, omsorg og sosial er omorganisert slik at legetjeneste og beredskap er en av åtte enheter i sektoren.

Fem av møtedeltakerneFra venstre: Trysils kommunikasjonskoordinator Gerard Kort, næringssjef Gro Svarstad, kommunalsjef for forvaltning og teknisk drift Bjørn Myhre, beredskapskoordinator Hans Martin Aas og ordfører Erik Sletten.

Fire av møtedeltakerneFra venstre: Beredskapskoordinator i Våler kommune Marit Ekeberg, beredskapskoordinator i Älvdalen kommune Mariell Andersson, rådmann i Älvdalen kommune Stefan Linde og beredskapskoordinator i Malung-Sälen kommune Per Hampus.

Tre av møtedeltakerneFra venstre: Trysils kommuneoverlege Hanna Rydløv, leder for legetjeneste og beredskap Ann-Karin Røgholt og kommunalsjef for oppvekst og kultur Roar Vingelsgaard.

Fem av møtedeltakerneFra venstre: FIG-leder i Trysil Henrik Skei, branninspektør i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Magne Kristiansen, sjef i HV Sør-Østerdal Christopher Rolsdorph, kommunalsjef for helse og omsorg i Trysil kommune Trygve Øverby og lensmann Sondre Kristian Grønstad.

Tre av møtedeltakerneFra venstre: Koordinerende sokneprest Geir Wiknes, seniorinspektør i Mattilsynet Helge Heimstad og sivilforsvarsinspektør i Hedmark sivilforsvarsdistrikt Roy Aril Rugsveen.

Tre av møtedeltakerneFra venstre: Ordfører Erik Sletten, rådmann i Trysil kommune Jan Sævig og beredskapskoordinator i Elverum kommune Heidi Nordermoen.

 

Sist oppdatert: 16.01.2018 13:23:40