Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Ledige stillinger: Lærervikariater

Publisert: 06.12.2019 13:50:00

Vi trenger en lærer i vikariat i hel stilling på Innbygda skole og to på Vestre Trysil oppvekstsenter ut skoleåret 2019/2020.

​Vikariatet på Innbygda skole og det ene på Vestre Trysil oppvekstsenter er fra 2. januar, det andre i Vestre Trysil fra 1. mars. For kvalifiserte lærere kan det være mulighet for forlengelse. Søkere med kompetanse i basisfagene – engelsk, norsk og matematikk – vil bli prioritert.

Vi trenger også tilkallingsvikarer på Innbygda skole.

Øvrige lærerstillinger

Det kan bli ledig flere stillinger utover vinteren ved samtlige skoler. Vi oppfordrer derfor lærere som har lyst å jobbe i Trysilskolen om å søke selv om de har en annen fagbakgrunn. Beskriv din kompetanse godt.

 Stilling Lærere på Innbygda skole og Vestre Trysil oppvekstsenter
Stillingstype/-prosent ​Vikariat 100 %
Søknadsfrist 31. desember 2019
Kvalifikasjoner
 • Undervisningskompetanse som fyller kompetansekravene i de ulike fagene og skoleslagene, jf. forskrift til opplæringslova. Utenlandsk utdanning må være Udir-godkjent/NOKUT-godkjent.
 • Erfaring fra arbeid i grunnskolen er ønskelig.
 • Søkere uten godkjent lærerutdanning kan vurderes dersom det ikke kommer inn søkere som oppfyller kvalifikasjonskravene.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.
Personlige egenskaper
 • God på klasseledelse
 • Evne til å bygge gode relasjoner med elevene
 • God faglig bakgrunn og aktiv i pedagogisk utviklingsarbeid
 • Evne til å samarbeide i lærerteam

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • elever og kollegaer som sier HEI!
 • en spennende jobb for utvikling av Trysil som bosteds- og besøkskommune.
 • et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger.
 • lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser.
 • god, offentlig tjenestepensjon.
Om tjenestestedet

Vestre Trysil oppvekstsenter er en kombinert barnehage og barneskole i Søre Osen. Skolen har 39 elever som trives veldig godt på skolen – og som har gode resultater. For oss er det viktig å skape et godt læringsmiljø for våre barn og unge.

Innbygda skole er barneskolen i Trysil sentrum med 310 elever. Der jobber en motivert og kunnskapsrik gjeng. Sammen ønsker vi å skape et godt læringsmiljø for våre barn og unge.


I Trysil er det tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Totalt er det seks kommunale og fem private barnehager. I tillegg har vi en lokalt anerkjent kulturskole med en bredt tilbud rettet mot barn og unge.

Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.

For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.
Kontaktperson ​Kommunalsjef for oppvekst og kultur Roar Vingelsgaard, tlf. 918 93 377, rvi@trysil.kommune.no
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din, dvs. alle felt om utdanning og arbeidserfaring. Husk å skrive hvilke stillinger du søker på, og prioriter dem dersom du søker på flere. 
 
For din egen trygghet og for at du skal være sikker på at søknaden kommer fram, sørg alltid for at adressen i nettleseren starter på https://kommune24-7.no når du sender inn søknaden din til oss.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene er ogranisert i tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 860 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 630 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 01.01.2020 00:51:18