Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Kompensasjon til drift av reiselivsbedrifter må på plass nå

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 12.01.2021 14:20:00
Ordfører Erik Sletten

​Ordfører Erik Sletten

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

Ordførerne i Trysil og Øyer anmoder om et nytt møte med statsråd Astrup for diskutere kompensasjon til reiselivsbedriftene i egne kommuner.

Trysil og Øyer kommuner var tidlig på med innspill til kompensasjonsordninger til reiselivsbedriftene i egne kommuner. Nå har kommunene igjen utarbeidet flere innspill til regjering og storting.

- Vi har på ny fått en nedstenging som følge av pandemien og konsekvensen for våre reiselivsbedrifter har forverret seg betraktelig, sier ordførerne Erik Sletten (Sp) og Jon Halvor Midtmageli (Sp).

Anmodning om møte med Astrup

-Vi har nå anmodet om et oppfølgingsmøte med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup for å diskutere hvilke muligheter det er for at regjeringen kan legge til rette for kompensasjon til reiselivsnæringen for særlig utsatte reiselivskommuner, opplyser Sletten.

- Vi ønsker også å legge fram for statsråden hvordan vi vurderer at de ulike tiltakene regjering og storting har vedtatt har slått ut, blant annet de ekstra ordinære næringsfondsmidlene som kommunene ble tildelt gjennom Stortingsmelding 127S, sier ordførerne.

Utsatt næring

- Gjennom nye nasjonale restriksjoner og nok en nedstenging blir på ny de økonomiske konsekvensene av koronasituasjonen spesielt vanskelig for våre reiselivsbedrifter. Kommende vintersesong skulle nå være med på å bygge disse bedriftene opp igjen etter et tøft år i 2020. Dette er det nå satt en stopper for, sier ordfører i Øyer kommune, Jon Halvor Midtmageli (Sp).

Restriksjoner som skjenkestopp, flere forbud og strenge anbefalinger fører nå til blant annet avbestillinger nå og framover i tid, og vintersesongen står i fare for å kunne bety slutten for ellers levedyktige bedrifter.

Økning i permitterte og arbeidsledige

- Mange bedriftseiere gir uttrykk for at situasjonen nå er mer presset enn ved nedstengingen i mars, og vi ser økende permitteringer og økende arbeidsledighetstall. Bedriftene melder om likviditetskriser, og manglende fleksibilitet i permitteringsregelverket. Vi har sett at mange små bedrifter som drives med små marginer har falt utenfor de eksisterende kompensasjonsordningene.

Vi mener at vi som kommuner innehar lokal kompetanse og kunnskap som innenfor offentlig godkjente tildelingskriterier kunne ha gjort en målrettet jobb for å sikre arbeidsplasser, slik at flere av våre bedrifter overlever denne Covid-19 krisen, sier Sletten.

Svært utfordrende vintersesong

Etter nedstengingen nå ser framtida for mange reiselivsbedrifter virkelig dyster ut. Vintersesongen i Trysil og Øyer er i gang, og jul og nyttårsfeiring med mange tilreisende til kommunene er over. Det har vært lokale smitteutbrudd i tilknytning til reiselivsbedrifter, på tross av godt lokalt arbeid med smittevern. Ved de innskjerpede smittevernsrutinene regjeringen nå har innført opplever store deler av reiselivsbedriftene vanskeligere rammebetingelser enn hva de hadde håpet på.

Les innspillene og brevet til statsråden under Mer informasjon.

Sist oppdatert: 14.01.2021 14:06:43