Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Hvor og hvordan vil du bo i fremtiden?

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 23.07.2017 23:00:00
Trygve Øverby, Randi Hemstad og Britt Støa

​Trygve Øverby, Randi Hemstad og Britt Støa håper på at riktig mange svarer på undersøkelsen.

Foto: Nancy Storsnes, Trysil kommune

​Alle innbyggere i Trysil over 20 år får tilsendt en husstandsundersøkelse i posten i august.

På bakgrunn av innbyggerundersøkelsen skal det utarbeides en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til forskjellige grupper på boligmarkedet, basert på demografiske og geografiske trender.

Boliger og bosetting

Kommunalsjef Trygve Øverby leder gruppen som har startet arbeidet med å kartlegge hvilke ønsker og behov for boliger som Trysils innbyggere har. - Det er viktig å få kunnskap og data om folks meninger, ønsker og planer, så vi har prioritert å få organisert en innbyggerundersøkelse, den første omfattende i sitt slag her i Trysil, sier kommunalsjefen.

Innbyggerundersøkelsen

Alle innbyggere i Trysil over 20 år får undersøkelsen i posten med frankert svarkonvolutt, og det er selvsagt også mulig å besvare digitalt. Husstandsundersøkelsen består av fire sider med spørsmål av ulike slag.

To hovedspørsmål

- Det er to hovedspørsmål vi vil ha svar på i denne undersøkelsen: Hvor og hvordan vil du bo i fremtiden? Vi håper på stor svarprosent. Det er viktig for en realistisk planlegging, sier Øverby.

Premier

Trysil kommune samarbeider med firmaet Epinion, og analyserte svar ventes å foreligge i oktober. - Alle som deltar er med på loddtrekningen med gode premier, forteller kommunalsjefen.

Sentrumsplan

- Samtidig foregår det, også som del av planstrategien, en revisjon/revurdering av arealplan for sentrum i Trysil, ledet av kommunalsjef Bjørn Myhre. Spørsmål knyttet til sentrums fremtid er innbakt i undersøkelsen, opplyser Øverby.

Boligplan

I planstrategien 2016-2019 for Trysil heter det: Det anbefales å utarbeide en ny helhetlig handlingsplan for boliger og bosetting i Trysil, der livsløpsperspektiv og folkehelse legges til grunn. Som grunnlag for boligplanen utføres en brukerundersøkelse blant kommunens innbyggere for å kartlegge ønsker og behov. Sentrale elementer i boligplanen vil blant annet være type boliger, beliggenhet, bomiljø, grad av tilrettelegging for ulike grupper, forholdet mellom sentrum og øvrige deler av kommunen, offentlig-privat samarbeid, forholdet mellom boligbebyggelse og fritidsbebyggelse og forholdet mellom å eie og å leie.

 

Sist oppdatert: 15.10.2017 00:55:24