Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Gode råd om skadeoppgjør

Brystbilde av mann i blå skjorte og kvinne i grønn overdel

Sven Gullingsrud fra Norsk Naturskadepool og Gunn Eide fra Statens naturskadefond.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

Flomrammede i Trysil fikk nyttige fakta og gode råd om erstatningsoppgjør da Trysil kommune arrangerte informasjonsmøte 3. juni.

Sven Gullingsrud fra Norsk Naturskadefond sa at det er meldt inn rundt 120 flomskader så langt. Brorparten er fra Trysil, men det er også noen fra Gudbrandsdalen og Hønefoss-området. Ifølge Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge, beløper skadene seg til rundt 20-25 millioner kroner, og det er lite i naturskadesammenheng. 

Brannforsikring

Gullingsrud sa at hvis man har brannforsikring, er man også dekket mot naturskade på bygninger, innbo, hage på inntil fem må som er tilknyttet bolig eller våningshus.
- Avhengig av type forsikring og forsikringsselskap kan man også ha krav på erstatning for bil, båt, campingvogn, merutgifter for å bo utenfor hjemmet, riving og rydding av bygninger og ekstrautgifter til redning, for eksempel hvis eldre må ha hjelp for å redde unna flomtruede eiendeler, sa han.

Kontakt forsikringsselskapet

- De som har flomskader som kan utløse erstatning, bør melde fra til forsikringsselskapet sitt snarest. Naturskader skal besiktiges og takseres. Forsikringsselskapet sender ut en objektiv takstmann som ikke skal spare mest mulig penger for forsikringsselskapet, men som skal ta seg god tid og sende inn en mest mulig korrekt takst. Den får den forsikrede tilsendt fra forsikringsselskapet. Hvis noe ikke er med, eller man mener at taksten er feil, melder man fra. Og ikke vær redd for å kontakte selskapet på nytt hvis nye skader kommer for dagen, sa Gullingsrud.

Skjønn

Først når den forsikrede har fått uttale seg om taksten, fastsetter forsikringsselskapet erstatningen. Er man ikke enig i den, kan man kreve skjønn.
- Skjønn er bindende, og hvis man taper det, må man betale skjønnet selv. Og husk at det ikke er sikkert at du har krav på samme oppgjør som naboen, selv om skadene er tilsynelatende like. Erstatningen avhenger av type forsikring man har, og type dekning forsikringsselskapet tilbyr, sa Gullingsrud.

Naturskadefondet

De som har fått flomskader som ikke dekkes av forsikringsselskapene, kan ha rett på erstatning fra Statens naturskadefond.
- Vi dekker skader på arealer, bruer, veger, idrettsanlegg, moloer som eies av privatpersoner eller privat virksomhet. Slike skader må meldes til lensmannen som styrer skjønnet sammen med to skjønnsmenn. Er du i tvil om du har krav på erstatning fra oss, meld inn skaden, sa seksjonssjef Gunn Eide i Statens landbruksforvaltning som er sekretariat for naturskadefondet.

Overskjønn

Eide anbefaler eier å være med når lensmann og skjønnsmenn besiktiger skaden. Når skjønnet foreligger, og man ikke er enig, kan man begjære overskjønn.
- Det behandles i tingretten, og den tapende part risikerer å måtte betale saksomkostninger. Først når skjønnet er godtatt, fastsetter styret i naturskadefondet erstatningen. Etter det har man tre år på seg til å utbedre skaden. Erstatningen utbetales etterskuddsvis, men man kan søke om delutbetaling ved kostbare utbedringer, sa Eide.

Egenandel

På erstatningsbeløp etter naturskade trekker forsikringsselskapene 8 000 kroner i egenandel.
- Det er et lovbestemt beløp. Men hvis man får erstatning fra flere selskap, betaler man bare en egenandel. På erstatning fra naturskadefondet er egenandelen 10 000 kroner. Men har man allerede blitt trukket egenandel fra forsikringsselskap på grunn av samme naturskade, trekker naturskadefondet bare 2 000 kroner, sa Sven Gullingsrud.

Avlingsskade

De som tror at årets avling kan bli betydelig redusert som følge av flommen, kan søke om avlingsskadeerstatning.
- Den er finansiert i jordbruksavtalen. Meld fra til kommunen snarest mulig, så de får befart skadene. Søknadsfristen her er 31. oktober, sa Gunn Eide.

Veger

- De som har fått skader på skogsveger, kan søke kommunen om å få bruke skogfondsmidler til reparasjoner. Og ved store skader på offentlig infrastruktur kan kommunen søke Fylkesmannen om skjønnsmidler, sa Eide.

Følelser

- Det gjør noe med oss når naturen viser seg fra denne sida. Mange må bruke tid på å bearbeide følelsene etter flommen, sa ordfører Ole Martin Norderhaug som ledet informasjonskvelden. Det temaet fikk kommunalsjef for helse og omsorg Trygve Øverby si noe om. 

Krefter

- Det er noe med kreftene i vann. En kubikkmeter er ett tonn. Det kjennes, enten man står uti det, eller kjenne det komme sigende dag etter dag uten å vite når det slutter å vokse. Vi er forskjellige, vi mestrer hverdagen forskjellig, og vi er i ulike faser etter flommen, sa Øverby.

Vi er her

- Det kan komme reaksjoner om dager, uker eller måneder. Hver og en må være kvinne eller mann for sin psyke, sin sjel, sin kropp og person. Trenger du hjelp, ta kontakt. Vi er her for dere - fastlegene, jeg, psykiske sykepleiere eller hvem som helst i helsesektoren. Det er ikke sikkert det skjer noe. Men hvis det gjør, ikke bær på det alene. Vi er til for dere, sa Øverby.

Spørsmål

Etter at informasjonen var gitt, og en spørrerunde unnagjort, stilte Gullingsrud, Eide, flere representanter fra naturskadepoolen samt noen fra Gjensidige og Eika seg til disposisjon for de frammøtte for å svare på spørsmål som gjaldt den enkeltes situasjon. 

Til høyre finner du lenker til mer informasjon om naturskade og erstatninger.

 

Sist oppdatert: 19.03.2015 15:23:25