Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Ledig stilling: Helsefagarbeider

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 24.05.2019 11:25:00

​Vi søker etter tre engasjerte helsefagarbeidere til enhet for funksjonshemmede og ny avdeling på Trysil videregående skole.

​Arbeidssted blir Trysil videregående skole og arbeidstiden følger skolens plan for skoleåret.

Er du glad i mennesker og mennesker med funksjonshemming? Er du faglig engasjert og ser muligheter? Har du fokus på mestring og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

Vi i enhet for funksjonshemmede ønsker oss 3 engasjerte fagarbeidere i ny avdeling på videregående skole hvor fokus er på utvikling, mestring og omsorg. Er du den vi leter etter?

 StillingHelsefagarbeider i enhet for funksjonshemmede, avdeling Trysil videregående skole
Stillingstype/-prosent
 • 2 x 89 % fast stilling, ledig fra cirka 15.8.2019
 • 1 x 89 % vikariat, ledig fra cirka 15.8.2019 - 15.1.2020
Søknadsfrist14. juni 2019
Arbeidsoppgaver
 • ​Yte helsehjelp til elever med ekstra bistandsbehov gjennom skolehverdagen
 • Samarbeide med skolens pedagogiske personale om målsettingen for eleven
 • Etablere og følge opp tiltak i henhold til elevens planer, herunder tilegne seg nødvendig informasjon om elevens helsemessige behov
 • Dokumentere gitt helsehjelp og forhold som påvirker elevens helsesituasjon
 • Medikamenthåndtering etter skriftlig delegasjon
 • Tilrettelegge for elevens medvirkning ved utforming, valg og gjennomføring av individuell pedagogisk plan
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Søkere som er under utdanning til helsefagarbeider kan bli vurdert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Være fleksibel
 • God norsk skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, tilsvarende B2-nivå
Vi ønsker en medarbeider som er
 positiv, løsningsorientert og ansvarsbevisst
Vi kan tilby
 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • Lønnstillegg for relevant tilleggsutdanning
 • God offentlig tjenestepensjonsordning
Andre opplysninger
Arbeidstid i skolens åpningstid og etter elevens behov for helsehjelp. Egne arbeidsplaner for avdelingen blir utarbeidet.

Trysil kommune arbeider for tiden med å få på plass muligheten til å ta utdanning på arbeidsplassen.

For alle stillinger kreves at du fremviser politiattest, ikke eldre enn tre måneder, før tiltredelse.

Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktperson(er)Enhetsleder for funksjonshemmede Marianne Grønland, tlf. 969 48 519 eller magr@trysil.kommune.no
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 780 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 620 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Sist oppdatert: 15.06.2019 00:53:25