Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Gladsaker fra omdømmeprosjektet

Knut Løken

​Knut Løken. Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

Prosjektmedarbeider Knut Løken i omdømmeprosjektet gleder seg over alt det positive i Trysil han får melding om.

Han skriver: Gla-sakslista får stadig nye innspill og det er greit å sende en ny versjon før elgjakta braker løs:

 • Ungdomsklubben har flyttet til ungdomsskolen og tatt i bruk kjellerlokalene der elevene fra før har sin kantine. Med en snart ferdigstilt skate-rampe rett utenfor lokalene framstår nå ungdomsklubben som et nær komplett tilbud. Klubben er åpen på mandager og onsdager fra kl 14.30 til 21. Lokalene vil fortsatt bli brukt til kantine på dagtid der elevene på ungdomsskolen selv står ansvarlig for drift og vedlikehold. Dette ansvaret tar de, ifølge ungdomskoordinator Beathe H. Sande, tak i på en suveren måte.
 • Jordet skole markerer i høst sitt 50-årsjubileum som sentralskole i nordre Trysil. I et nært samarbeid med kulturskolen og stor innsats fra lærere og elever ved skolen planlegges en storslått jubileumsmarkering i Jordet samfunnshus 7. november.
 • I Østmojordet barnehage er det nå satt opp en ny, flott gapahuk i samarbeid med Trysil videregående og foreldre. Den ligger på barnehagens uteområde og blir flittig brukt både til lek og utflukter. Dette vil gi et oppsving når det gjelder mat på bål i tida som kommer, og både store og små gleder seg til trivelige samlingsstunder i gapahuken utover høsten.
 • Kulturavdelingen i Trysil kommune inviterer til kulturkonferanse i Trysil lørdag 12. oktober kl 12-17 i kommunestyresalen i Trysil rådhus. Konferansen er gratis. Hensikten med konferansen er å få innspill til hvordan kulturbygda vår skal formes videre i åra som kommer. Dette er et flott initiativ der hver enkelt av oss med et kulturengasjement gis anledning til å komme med våre tanker. Så derfor: MØT OPP!
 • Hilde Helseth er ansatt som ansvarlig for Frisklivssentralen som åpnet 22. mai i år. Sentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste innen tema som fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen tilbyr strukturert oppfølging for endring av levevaner, primært gjennom individuell helsesamtale, tilbud om fysisk aktivitet, bistand til kostholdsendring og snus-/røykeslutt. Målet er å bidra til å styrke mestring av og kontroll over egen helse. Per i dag har Frisklivssentralen 36 deltakere på ulike kurs, og mange vil være med på nye planlagte kurs. På gruppetreninger mandag og onsdag er det allerede nå en fast gruppe på 10 personer som møter til kondisjons- og styrketrening.
  Hilde Helseth er svært tilfreds med responsen så langt. Hun sier hun har hørt et rykte om at tryslingene er litt trege, men her har virkelig folk slengt seg rundt og tatt i et tak!
 • Omdømmeprosjektet har nå i snart halvannet år hatt ansvaret for å sende ut gla-sakslista i Trysil kommune. Hensikten har vært å styrke vår kunnskap om egen arbeidsplass og på den måten også forsterke vi-følelsen i egen organisasjon. Tilbakemeldingene som har kommet underveis, viser at lista har blitt lagt merke til. Forhåpentligvis har den også i enkelte sammenhenger frambrakt en viss stolthet for det vi får til rundt omkring på våre arbeidsplasser.
  Omdømmeprosjektet i sin nåværende form går nå mot slutten. Vi har søkt om midler til videreføring, men nådde dessverre ikke opp da fylkeskommunen fordelte sine midler for 2014. I en sluttrapport som legges fram for formannskapet i oktober, skisseres flere tiltak som bes videreført i tillegg til forslag om nye tiltak som kan iverksettes. Tiden vil vise om vi i kommunen i egen regi makter å videreføre arbeidet. Med den kunnskap jeg som prosjektmedarbeider har opparbeidet meg om organisasjonen Trysil kommune, tror jeg at det på alle nivåer finnes mange og gode krefter som er villig til å løfte både oss selv og vårt omdømme videre. 
   
  Lykke til !    

Tidligere i høst publiserte han følgende gladmeldinger: 

 • En fantastisk sommer er snart over, men finværet ser bare ut til å fortsette. Med blå himmel og mer enn 20 grader pluss i andre halvdel av august er det på tide med noen gla-saker fra omdømmeprosjektet igjen.
 • Barneverntjenesten melder om at tryslingene er veldig flinke til å stille opp for andre! Når tjenesten ringer og trenger enten besøkshjem, støttekontakter, tilsynsførere eller annet, møter de så mange positive folk som ønsker å hjelpe til der de kan, ofte også på kort varsel, både i ferier og ellers. De synes det er flott å registrere at det er så mange som føler at de har noe ekstra å gi til de som trenger det, og at tryslingene har et ønske om å ta vare på hverandre.
 • På den nye nettsiden til Trysil kommune kunne vi i forrige uke lese om vaktmester Erik Norderhaug som har pusset opp en gammel sykkel tilhørende Trysil sykehjem og bruker den til korte turer på Bygda. Fra en av våre ansatte meldes det at det må da være litt av en glamelding. ”Sparer jo kommunen for drivstoffutgifter også....”, sier vedkommende. Og det slutter vi oss selvfølgelig til. Flott med kreative ansatte!
 • Når vi først er inne på energieffektivisering er det også grunn til å nevne at Trysil kommune, Teknisk drift, i sommer har lånt en el-bil av Eidsiva energi og er i forhandlinger om videre leie. Dette viser at vi er miljøbevisste og er med på å bygge oppunder Trysil som et bærekraftig reisemål.
 • Flere har sikkert registrert at det endelig har kommet ny asfalt på Liavegen og oppkjøringen til legesenter og sykehjem. Jeg tror tiltaket blir svært godt mottatt av både biler og folk. I tillegg er det endelig funnet en god løsning på trafikksituasjonen ved barne- og ungdomsskolen. Her har mange ulike instanser vært involvert i en konstruktiv, dog litt langdryg, diskusjon om fornuftige løsninger. Nå er saken løst og det blir opp til både foreldre og omgivelser for øvrig å respektere tiltakene til beste for vegens myke trafikanter.
 • Sist lørdag samlet omdømmeprosjektet i samarbeid med næringsavdelingen og tilflytterprosjektet ungdom på Bøes. Selvsagt kunne frammøtet vært bedre, men for de som var til stede var møtet informativt, og vi fikk samtidig mange gode tilbakemeldinger om hva vi må fortsette å jobbe med overfor denne viktige gruppen. Liknende møter vil bli avholdt i framtida.
 • Fra en trofast bidragsyter til gla-sakslista, Nysted barnehage, fikk jeg rett etter forrige liste i juni følgende melding:
  - Nå ble vi for sene med våre saker. Vi hadde ment at vårt «fugleprosjekt» skulle fram i lyset. Du skjønner, vi har mange kasser rundt gapahuken i Grimsåsen og i disse er det aktivitet om dagen. Spenningen er alltid stor; fra reirbygging, til egglegging og hvor mange små, fjærløse som klekkes! Mang en unge fra Nysted har fått første innføring i arters videreføring og liv nettopp her i barnehagen.
  Selv om fugleungene nå har blitt store og snart kanskje flyr til varmere strøk, syntes jeg absolutt saken skulle gis plass på augustlista.
 • Tar til slutt med noen gode ord fra Nysted som jeg vil tro er en viktig ledetråd for denne flotte barnehagen:
  «Hvilken dag er det i dag?», spør Ole Brumm.
  «Det er i dag», svarer Nasse Nøff.
  «Min favorittdag!», sier Ole Brumm.

  Fortsett å ta vare på din favorittdag!! 
   
  Ha en fortsatt flott ettersommer og fortsett svært gjerne å sende meg flere gla-saker!!

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 03.03.2015 08:50:14