Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Forvaltning og teknisk drifts ledere er på plass

Fem menn ved kontorbord med tre iPader på

Fra venstre: Avdelingsleder for plan-, bygg og miljøavdelingen Bjørn Tore Bækken, kommunalsjef Bjørn Myhre, avdelingsleder for eiendomsavdelingen Ståle Elgshøen, landbrukssjef Olav Kornstad og teknisk sjef Hans Martin Aas.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

​Nå er alle avdelingslederne på området Forvaltning og teknisk drift på plass.

 

Kommunalsjef Bjørn Myhres område Forvaltning og teknisk drift ble omorganisert 1. mars 2014. Myhre er fortsatt rådmannens stedfortreder.  

Antall avdelingsledere halvert

Forvaltning og teknisk drift ble redusert fra åtte til fire avdelingsledere. De har økonomi-, personal- og fagansvar. Noen av dem har fagledere under seg som har ansvaret for den daglige drifta på sine fagfelt.

  • Landbruksavdelingen er ikke endret. Landbrukssjef Olav Kornstad er avdelingsleder. Marianne Olsen er fagleder for jordbruk.
  • Plan-, bygg- og miljøavdelingen omfatter byggesak, planarbeid, miljøvern, kart og oppmåling samt eiendomsskatt. Bjørn Tore Bækken er avdelingsleder. Han er også kommunens miljøvernsjef. 
  • Veg-, vann- og avløpsavdelingen har teknisk sjef Hans Martin Aas som avdelingsleder. Han er også kommunalsjefens stedfortreder. Kinga Adam er fagleder for vann og avløp. Aas er selv foreløpig fagleder for veg.
  • Eiendomsavdelingen omfatter all forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service på kommunale bygg og eiendommer. Ståle Elgshøen er avdelingsleder. Dag Richard Øvergård er fagleder for vaktmestertjenesten. Oddrun Frøhaug er fagleder for renholdstjenesten.

Minus ett årsverk

En stilling er innspart som følge av omorganiseringen. Målsettingen med omorganiseringen er å styrke overordnet styring, lederskap, koordinering, planlegging (også på kommuneplannivå) og saksbehandling.

 

Sist oppdatert: 07.03.2016 19:12:21