Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Trysil-Knut hotell blir akuttmottak for flyktninger

Erik Sletten med Trysil-Knut hotell i bakgrunnen

​Ordfører Erik Sletten mener Trysil er svært godt rustet til å ta imot flyktninger fordi vi har kultur, kompetanse, kapasitet og kunnskap til å ta imot mange mennesker på en gang, som han sier og tenker på vår historie som turistkommune.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Trysil-Knut hotell har inngått avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI) og blir akuttmottak for inntil 150 flyktninger de neste to månedene.

​Avtalen kan eventuelt forlenges for to og to måneder om gangen dersom behovet er til stede, og både UDI og hotellet ønsker det.

De fire k-er

Ordfører Erik Sletten sier at flyktningene er velkomne til og vil bli godt tatt vare på i Trysil.

- Vi har kultur, kompetanse, kapasitet og kunnskap til å ta imot mange mennesker. Det har vi vist i turistsammenheng ikke minst. Det er bra at det fins overnattingssteder i Trysil som åpner dørene for flyktninger i disse krisetider, sier han.

Akuttinnkvartering

- Akuttinnkvartering er en midlertidig løsning for å sikre innkvartering til nyankomne asylsøkere. Det er nødvendig i en overgangsfase i påvente av nye mottak. UDI inngår derfor avtaler om leie av overnattingssteder til dette formålet, skriver UDI i en e-post til ordføreren.

Hvem kommer?

Ifølge UDI vil sammensetningen av gruppen som kommer til akuttinnkvarteringene, variere fra sted til sted. Enslige voksne er mest aktuelle. UDI forsøker å skjerme småbarnsfamilier og andre sårbare grupper fra akuttinnkvartering så langt som mulig, men med dagens ankomster er det å finne husly en prioritert oppgave, skriver de. Enslige mindreårige asylsøkere innkvarteres ikke på akuttplassene i dag.

Kommunens forpliktelser

Om kommunens forpliktelser overfor beboere i asylmottak og akuttinnkvartering skriver UDI:

- Kommunen har ansvar for lovpålagte tjenester til beboerne. Akuttinnkvartering kan innebære enkelte meroppgaver for kommunen. Formelt sett vil kommunen ha forpliktelser overfor asylsøkerne som er plassert i midlertidige mottaksplasser, dersom det skulle oppstå hendelser som brann, behov for akutt legehjelp, behov for inngripen av barnevern og liknende.

Vertskommunetilskudd

Fordi kommuner med midlertidige akuttplasser har ansvar for lovpålagte tjenester, får de et tilskudd som skal dekke gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon og så videre så lenge det er akuttplasser i kommunen.

Dedikert sykepleier

Kommunalsjef for helse og omsorg Trygve Øverby vurderer å ansette en feltarbeider i 100 % stilling i tre måneder som en link mellom legesenteret og helsestasjonen og akuttmottakene.

- Feltarbeideren bør være sykepleier, for det handler om å få en god dialog om helsetjenestene som asylsøkerne har krav på, og samtidig få til et godt system for kontakten mellom akuttinnkvarteringsstedene og legesenteret. Å ha en dedikert feltarbeider i miljøet vil være forebyggende og trygt for alle parter, sier Øverby.

 

Sist oppdatert: 11.11.2015 10:13:02