Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Trysil tar imot 55 flyktninger

Faisal Hashmi

​Faisal Hashmi er flyktningkonsulent i Trysil og synes vi er en fargerik, spennende og internasjonal kommune.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Trysil kommunestyre har mot Frps stemme sagt ja til å bosette 25 flyktninger i 2016 og 30 i 2017.

Det er 15 flere enn vi opprinnelig har sagt ja til. ​Inkludert i de 25 vi skal bosette neste år, er fem enslige menn fra Eritrea som kom allerede i november i år.

Enslige mindreårige

Av de 55 er 20 enslige mindreårige under 18 år, 10 hvert år. Før vi kan ta imot dem, må vi ha tilgang til egnete boliger, heter det i vedtaket.

Flere stillinger

Som følge av det økte mottaket har kommunestyret vedtatt å styrke Navs saksbehandlergruppe med en halv stilling fra 1. mai og helsestasjonen med 30 %-stilling, barnevernet med 40 %-stilling og avdeling for enslige mindreårige med åtte årsverk fra 1. august.

Planlagte flyttinger

Flyktningkonsulent Faisal Hashmi sier at etter planen kommer de første flyktningene i 2016 i uke 10, så i uke 14 og så i uke 27. Det er snakk om fire enslige og en familie på fire.

Flyktningkonsulenten

Faisal Hashmi begynte som flyktningkonsulent i Trysil i høst. Han jobber med bosetting, etablering, integrering, inkludering og nettverksbygging og koordinerer flyktningarbeidet i Trysil.

- Vi er mange som er involvert; barnevern, barnehager, voksenopplæringa, skolene, PP-tjenesten, frivilligsentralen, lag og foreninger, sier han.

Fargerikt samfunn

Flyktningene som er bosatt i Trysil nå, kommer ifølge Hashmi fra Syria, Somalia, Eritrea, Sudan, Etiopia, Afghanistan, Iran og Irak.

- Noen av dem er enslige, andre kommer hit med familie og barn. Miksen gjør Trysil til en mer fargerik, spennende og internasjonal kommune, sier Hashmi.

Bakgrunn

Faisal Hashmi kom selv til Norge som flyktning. Han snakker behersker flere språk, blant annet norsk, engelsk, arabisk, urdu, hindi, punjabi og farsi - og det kommer godt med i jobben hans. Han har tidligere blant annet jobbet i enhet for mangfold og integrering i Oslo og som programrådgiver for flyktninger i Kongsvinger. Han har bachelorgrad i samfunnsøkonomi og mastergrad i orientalsk kultur og språk.

Midlertidige mottak

Flyktningkonsulenten har ingen oppgaver på de midlertidige asylmottakene i kommunen. Men han bidrar gjerne hvis han kan, for eksempel hvis noen har spørsmål om asylsøkernes kultur, så er det bare å ringe ham på tlf 47 47 34 08.

Kulturutfordringer

Faisal Hashmi sier at det kommer mennesker med forskjellig bakgrunn og kulturer til akuttmottakene. Det kan innebære noen utfordringer som krever at vi alle viser tålmodighet.

- Vi skal leve som vi gjør til vanlig, men som samfunnsborgere må vi alle være observante på ting som skjer rundt oss, sier han.

Sist oppdatert: 30.12.2015 13:26:35