Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

NVE kommer på flombefaring

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 01.06.2016 10:40:38
Oversvømt veg

Ljørdalen nord var en av vegene som ble oversvømt under årets maiflom og som NVE skal på befaring til.

Foto: Atle Fredheim, Trysil kommune 

​NVE skal befare flere av stedene i Trysil som fikk skader i flommen i slutten av mai.

Distriktsingeniør Are Mobæk sa seg villig til å bli med på en snarlig befaring da han var med på det siste møtet i kriseledelsen i Trysil 25. mai. Etter all sannsynlighet blir det befaring neste uke.

Hindre skader

Hensikten er å se hva som eventuelt kan gjøres for å forebygge skader ved neste flom. Teknisk sjef Hans Martin Aas har satt opp følgende steder som kommuneledelsen vil at skal befares:

 

​Vassdrag​Problem
​Hundselbekken​Steinsetting ved privat bru ble tatt av flommen. Eier ønsker tips til bedre sikring.
​Hundselbekken​Løsmasser ved bru til Fageråsvegen ble gravd ut oppstrøms. Det var fare for at bekken skulle komme ut av faret sitt.
​Ljøra​Elva satte store områder under vann. Lokalt mener man at dette skyldes innsnevring ved den kommunale gangbrua ved Litlfossvika. Den ble bygget i 1952, og etter det har det vært problemer med jordbruket oppstrøms brua.
​Gira​Går ut av faret oppstrøms Girbrua og oversvømmer kommunal veg vest for brua. Forbygning må sikres bedre.
​Eltåa​Gikk ut av faret sør for Jordet og oversvømte Stenmovegen før den gikk i retning et bolighus. Kan kanskje forebygges ved noe lengre forbygning.
Eltsjøen​Gikk over sine bredder og var i ferd med å stenge fylkesveg 577 Eltdalsvegen. Er lysåpningen på brua for liten?
​Fuglsjøene​For mye vann ledes sørover til Grindbekken i forhold til nordover til Fuglåa. I nord begrenses utløpet av stikkrenner. Bør det legges inn overløpsrør?
​Moelven Trysil og Trysil fjernvarme​Området ble på nytt oversvømt noe som medførte produksjonsstans på sagbruket.
​Drevja​Gikk ut av faret sitt og oversvømte fylkesveg 570 Skårvegen om lag en kilometer sør for Drevdalsvegenkrysset. Hvilke skader medførte det?
​Grøna​Gikk over sine bredder og oversvømte Tøråsvegen. Har det noen hensikt å lage nødoverløp?
​Bekker i VestadbakkenEr en eller flere flyttet?

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.06.2016 11:12:30