Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Fagleder - søknadsfrist 9. februar

Publisert: 15.01.2020 14:30:00

​Vi har ledig en hel, fast stilling som fagleder i hjemmetjenesten avdeling 1.

Er du opptatt av faglig utvikling, nasjonale føringer og hverdagsmestring? Brenner du for god faglig standard og velstrukturerte hjemmetjenester?

 Stilling Fagleder i enhet for hjemmetjenester avdeling 1
Stillingstype/-prosent ​100 % fast, ledig fra 1. april
Søknadsfrist 9. februar
Arbeidsoppgaver
 • Etablere og motivere til gode samarbeidsrutiner
 • Være til stede i avdelingen for spørsmål og veiledning
 • Bistå ansatte i komplekse og faglig utfordrende brukersaker
 • Koordinere/utføre opplæring av fagkunnskap
 • Fordele arbeidsoppgaver
 • Cirka 50 % direkte brukerrettet tid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Relevant yrkeserfaring
 • Veilederkompetanse vektlegges
 • Egnethet og interesse for stillingen
 • Førerkort klasse B for biler med manuelt gir
Vi ønsker en medarbeider som er
 • Omstillingsdyktig
 • Tydelig
 • Målrettet
 • Strukturert
 • Løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Har fokus på rett kompetanse til rett bruker
Vi kan tilby
 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning
Om tjenestestedet ​Enhet for hjemmetjenester består av avdeling 1, 2, 3 og 4. Avdeling 1 og 2 yter ordinære hjemmetjenester. Avdeling 3 gir tjenester i sentrumsnære omsorgs- og trygdeboliger, samt i dagsenter for demente. Avdeling 4 er hjemmetjenesten for psykisk helse.
Avdeling 1 dekker distriktene Innbygda, Nybergsund, Flendalen, Drevdalen, Vestby og Nordre Trysil.
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktperson(er) ​Enhetsleder for hjemmetjenester Britt Støa, tlf. 489 42 400
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 630 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 15.01.2020 15:04:18