Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Ledige stillinger: Helsefagarbeidere

Publisert: 22.05.2019 13:15:00

​Vi har ledig en hel stilling som helsefagarbeider i hjemmetjenesten og to deltidsstillinger på sykehjemmet.

Er du glad i eldre mennesker og mennesker med funksjonshemming? Er du faglig engasjert, ser muligheter? Har du fokus på mestringsperspektiv gjennom bruk av "Hva er viktig for deg" og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

Vi ønsker oss flere engasjerte fagarbeidere i et miljø med fokus på utvikling, hverdagsmestring og personsentrert omsorg. Er du den vi leter etter?

Disse stillingene er ledige:

 • Fast 100 %-stilling i enhet for hjemmetjenester avdeling 4 fra 1.8.2019. Arbeid hver tredje helg.
 • Fast 50 %-stilling i enhet for sykehjem 3. avdeling fra 17.6.2019. Arbeid hver tredje helg.
 • Vikariat i 30 %-stilling i enhet for sykehjem 3. avdeling ledig fra 15.8.2019. Arbeid hver tredje helg. Mulighet for fast tilsetting.
 Stilling Fagarbeidere i enhetene for sykehjem og hjemmetjenester
Stillingstype/-prosent 30-100 % faste og vikariat
Søknadsfrist 10. juni 2019
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
  Søkere som er under utdanning til helsefagarbeider, og søkere med realkompetanse kan bli vurdert.
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Være fleksibel
 • Vi ønsker ansatte som vil bidra til utvikling av fagområdet, spesielt med tanke på hverdagsmestring.
 • God norsk skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, minimum B2-nivå
 • Førerkort klasse B for biler med manuelt gir til stillingen i hjemmetjenesten

For alle stillinger kreves at du fremviser politiattest, ikke eldre enn tre måneder, før tiltredelse.

Stillingens ansvarsområde
 • Tilrettelegge for medvirkning fra pasienter ved utforming, valg og gjennomføring av tjenester/tiltak
 • Etablere og følge opp tiltak i henhold til tiltaksplaner, herunder tilegne seg nødvendig informasjon om pasientens behov og evaluere tiltak
 • Tilbakemelde endringer i pasientens helsesituasjon og forhold som påvirker det aktuelle behovet for helsehjelp
 • Dokumentere gitt helsehjelp og forhold som påvirker pasientens helsesituasjon
 • Medikamenthåndtering etter skriftlig delegasjon
Arbeidsoppgaver
 • ​Planlegge, delta i og utvikle daglig tjenesteyting iht. avdelingens rutiner
 • Samarbeide med pårørende, verge og eksternt helsepersonell
Vi kan tilby
 • meningsfylt arbeid og faglige utfordringer.
 • lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.
 • lønnstillegg for relevant tilleggsutdanning.
 • god, offentlig tjenestepensjonsordning.
Om tjenestestedet

​Trysil sykehjem har en korttids- og rehabiliteringsavdeling der to av plasene er øremerket kommunal akutt døgnenhet, KAD. I tillegg har sykehjemmet to somatiske langtidsavdelinger og en egen avdeling for demensomsorg. Avdeling for ressurspool og tjenester på natt er også lokalisert på sykehjemmet.

Enhet for hjemmetjenester består av avdeling 1, 2, 3 og 4. Avdeling 1 og 2 yter ordinære hjemmetjenester. Avdeling 3 gir tjenester i sentrumsnære omsorgs- og trygdeboliger, samt i dagsenter for demente. Avdeling 4 er hjemmetjenesten for psykisk helse.

Alle avdelingene driver et utviklingsarbeid med fokus på faglighet. Vi leverer kvalitet, faglighet og trivsel. Du har nå muligheten til å være med!

Vi ønsker positive, løsningsorienterte og ansvarsbevisst fagarbeidere i enhetene våre.

Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Ved interne opprykk kan andre stillinger bli ledige.
 
For alle stillinger er det et krav at du kan legge fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder, før tiltredelse.
 
Aktuelle kandidater vil bli intervjuet.
 
Trysil kommune arbeider for tida med å få på plass muligheten for å ta utdanning på arbeidsplassen.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktpersoner ​Enhetsleder for sykehjem Kristin Opgård, kmo@trysil.kommune.no, tlf. 969 43 371
Enhetsleder for hjemmetjenester Britt Støa, bst@trysil.kommune.no, tlf. 489 42 400
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Utenlandske søkere må gi opplysninger om oppholds- og arbeidstillatelse.
 
Ufullstendige søknader vil ikke bli prioritert.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 580 årsverk fordelt på i overkant av 760 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 570 innbyggere.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud. 

 
 
Sist oppdatert: 11.06.2019 00:55:05