Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Dødelig sykdom oppdaget på hjortevilt

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 13.07.2016 13:08:32
Elg spiser geitrams

​Trysil kommune vil ha beskjed dersom noen finner døde eller syke elger, rådyr, hjorter eller reiner. De kan være rammet av CWD.

Foto: Jonas Hasselgren

​Mattilsynet har innført øyeblikkelig forbud mot utsetting av saltsteiner og fôring av hjortevilt etter at sykdommen CWD er påvist i Norge.

​Sykdommen chronic wasting disease (CWD) er ikke funnet i Europa før i år. En villrein fra Nordfjella villreinområde i Sogn og Fjordane fikk påvist sykdommen i april 2016, og etter det har to elger fra Selbu kommune i Sør-Trøndelag også fått påvist sykdommen.

Alltid dødelig

CWD er spesifikk for hjortevilt. Prøveresultater tyder på at det er samme sykdom som forekommer på hjortevilt i Nord-Amerika. Den opptrer oftest hos tre-fem år gamle dyr og er alltid dødelig. Symptomer på CWD er blant annet avmagring og unormal oppførsel.

Nye forbud

Mattilsynet har med virkning fra 11. juli 2016 innført en ny forskrift for å forsøke å begrense spredningen av sykdommen CWD mellom og til hjortedyr, altså rein, rådyr, elg, hjort og dåhjort. Forskriften innebærer blant annet:

  • Det er nå forbudt å sette ut saltstein til elg og andre hjortedyr.
  • Det er nå også forbudt å legge ut fôr til hjortedyr.

Forbudene gjelder i flere fylker inkludert Hedmark fram til 1. januar 2017. Se hele forskriften til høyre. 

Smitter

Smitteoverføringen mellom hjortevilt kan skje gjennom direkte kontakt, eller gjennom miljøet, for eksempel via beite, spytt og urin. Sykdommens opprinnelse i Norge er ukjent. Det planlegges økt prøvetaking i forbindelse med jakt og slakting. Mattilsynet vil komme tilbake med nærmere informasjon om det.

Meldeplikt

Alle kommuner skal melde fra om døde hjortevilt med symptomer på CWD til Mattilsynet. Det gjelder død elg, hjort, rådyr eller dåhjort som er ett år eller eldre. Dyr som er syke på grunn av grunnet CWD kan ikke bli friske, og det er derfor ønskelig også å få inn meldinger om observerte levende hjortevilt med mistanke om CWD.

Kontaktpersoner i Trysil

- Vi anmoder derfor om at funn av nylig døde hjortevilt der sykdom kan være dødsårsak, meldes til Trysil kommune, så videreformidler vi  til Mattilsynet, sier miljøvernsjef Bjørn Tore Bækken som kan kontaktes på tlf 474 72 959. Meldinger kan også gis til rådgiver innen kart, geodata og miljøforvaltning Runa Skyrud på tlf 990 89 160, eller til leder for fallviltgruppa Rolf Neby på tlf 402 14 191.

De som har behov for direkte kontakt med Mattilsynet, ringer 22 40 00 00.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 14.08.2017 09:23:41