Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Ber på nytt om laksemøte med statsråden

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 25.01.2019 09:55:17
Ola Elvestuen, Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet

​Ordfører Erik Sletten ber igjen om å få møte klima- og miljøminister Ola Elvestuen i forbindelse med gjeninnføring av laks i Femund-/Trysilvassdraget.

Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet

​Ordfører Erik Sletten ber på nytt om et møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen i forbindelse med gjeninnføring av laks i Trysilvassdraget.

​Også i 4. juli i fjor ba ordførerne i Trysil og Engerdal og Fylkesmannen om et slikt laksemøte - se brevet til høyre. 3. oktober svarte departementet at politisk ledelse dessverre ikke har anledning til å avholde møte, men at embetsverket gjerne gjør det. Det møtet fant sted 14. januar, og nå ber de  igjen om å få møte ministeren.

Brevet

Trysils ordfører skriver:

Fylkesmannen i Innlandet samt kommunene Trysil og Engerdal fikk møte embetsverket i Klima- og miljødepartementet v/Ove Bakken, Benjamin Sæverås og Lindis Nerbø 14. januar 2019. Vi ble godt mottatt og fikk tid til å framlegge store deler av kunnskapsgrunnlaget for laks i Klara-, Trysil- og Femundselva med tilhørende vassdrag.

Vi har nå, som anbefalt, gjennomført et positivt møte med embetsverket i departementet. Samtidig har vi over tid hatt et sterkt ønske å få møte ministeren for en dialog om videre arbeid og strategi.
Ettersom elva med biologisk mangfold og økosystemer ikke følger nasjonale grenser er det et klart behov for å se muligheter og utfordringer i et grenseoverskridende perspektiv.

Vi tenker at det må etableres en intensjonsavtale på høyt politisk nivå mellom Sverige og Norge, som sikrer en enhetlig, varig og grenseoverskridende forvaltningspraksis. På den måten oppfylles vanndirektivets mål om god økologisk status i vassdraget. Dersom vi lykkes i å bedre miljøstatusen og tilbakeføre laksen vil også andre arter dra nytte av arbeidet.

Dette ønsker vi nå en direkte dialog med ministeren om og ber om et snarlig møte. Da avventer vi tilbakemelding om tid og sted. Dersom det skulle være ønskelig for ministeren å legge møtet til Trysil eller Engerdal, er han velkommen til det.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 25.01.2019 12:10:36