Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Ber om laksemøte med statsråden

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.07.2018 13:44:21
Statsråd Ola Elvestuen. Foto: Bjørn H. Stuedal, Klima- og miljødepartementet

Ordførerne i Trysil og Engerdal og Fylkesmannen ønsker å orientere klima- og miljøminister Ola Elvestuen om arbeidet med å få Vänernlaksen tilbake i Trysilelva/Femundselva samt diskutere mulighetene for en intensjonsavtale med Sverige.

Foto: Bjørn H. Stuedal, Klima- og miljødepartementet

​Ordførerne i Trysil og Engerdal og Fylkesmannen i Hedmark ber om et møte med klima- og miljøministeren om Vänernlaksen.

​I brevet til statsråden skriver de:

Femundselva/Trysilelva/Klarälven var i sin tid en av de mest lakserike elvene i Skandinavia. På 1700-tallet ble det rapportert om inntil 50 000 fangede lakser bare i den svenske delen av vassdraget, mens dokumenterte fangster i den nedre delen av Klarälven på 1800-tallet lå på
8 000-30 000 lakser årlig. Omfattende fiske og kraftutbygging gjennom 1800- og 1900-tallet gjorde det etter hvert umulig for laksen å vandre mellom sine gyteplasser i elva og oppvekstområder i Vänern. Trysilelva ble da tom for laks.

Laksens frie gang

I 2011-2015 ble det gjennomført et Interregprosjekt, «Vänerlaksens fria gång», der mulighetene for å styrke bestanden samt å gjeninnføre laksen i den norske delen av vassdraget ble utredet. Dette prosjektet blir nå fulgt opp av et nytt Interregprosjekt, «Två lander – én elv» (2017-2020) for å iverksette utvalgte anbefalinger og tiltak som det første prosjektet pekte på. Lokale og regionale myndigheter på begge sider av grensen er eiere av prosjektet, og både Miljødirektoratet/Havs- och vattenmyndigheten samt Vannregionmyndighetene deltar i prosjektet.

Stor lokal betydning

Dette er en spesiell elv siden den går gjennom to land med ulike lovverk og forskjellige forvaltningssystemer. EUs vanndirektiv er implementert både i Norge og Sverige. I dag har Trysilelva dårlig status som følge av at laksen er borte. Der hvor tilstanden ikke når opp til «god», er hovedregelen at miljøforbedrende tiltak skal iverksettes. Vi er dermed forpliktet til å utrede og gjennomføre de tiltak som anses rimelige for å få laksen tilbake til Femundselva/Trysilelva/Klarälven. Dette vil kunne ha positive ringvirkninger for en del av Bygde-Norge som for tiden sliter med utfordringer på andre miljøområder. For Trysil og Engerdal kommuner vil det kunne få stor betydning dersom vi lykkes med dette arbeidet.

Intensjonsavtale ønskes

Vi ber om et møte med statsråden for å orientere nærmere om arbeidet med reetablering av Vänernlaksen i den norske delen av vassdraget, og videre for å diskutere muligheten til å få til en intensjonsavtale med svenske myndigheter om å arbeide for å legge til rette slik at en reetablering av Vänernlaksen på norsk side muliggjøres. Både Norge og Sverige er forpliktet av EUs vanndirektiv. En felles innsats fra de to lands myndigheter er nødvendig for å sikre god økologisk status i Femundselva/Trysilelva/Klarälven. Vi håper det kan la seg gjøre å møte oss og ser fram til å høre fra statsråden.

Brevet er undertegnet av Trysils ordfører Erik Sletten, Engerdals varaordfører Tor Erik Skramstad og assisterende fylkesmann Anne Kathrine Fossum

Sist oppdatert: 25.01.2019 09:54:52