Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Ledig stilling: arealplanlegger

Publisert: 30.04.2020 17:00:00

Trysil kommune​ har store og spennende planfaglige oppgaver og er ute etter en arealplanlegger i hel, fast stilling.

 StillingArealplanlegger på plan- og miljøavdelingen
Stillingstype/-prosent​Fast 100 %
Søknadsfrist31. mai 2020
Arbeidsoppgaver
 • ​Behandling av private reguleringsplaner og medvirkning i utarbeiding av reguleringsplaner i kommunens egen regi
 • Saksbehandling av mindre planendringer, dispensasjoner og delingssaker
 • Arbeid med kommuneplaner
 • Saksforberedelse og saksbehandling til politisk utvalg
 • Medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, utbyggere og andre interessegrupper, samt regionale myndigheter i planprosesser
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, f.eks. innenfor fagområder som arealplanlegging, landskapsarkitektur eller naturforvaltning. Alternativt vil også lenger relevant yrkeserfaring kunne vurderes.
 • Erfaring fra utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven og/eller offentlig saksbehandling er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • GIS-kompetanse og kompetanse knyttet til forvaltning av digitale arealplaner er ønskelig.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
Vi vektlegger personlig egnethet spesielt knyttet til gode samarbeidsevner, til å være serviceinnstilt og til å være klar og tydelig i møte med kolleger, folkevalgte og brukere av tjenesten.
Vi kan tilby
 • en spennende jobb for utvikling av Trysil som bosteds- og fritidskommune.
 • et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger.
 • lønn etter avtale.
Om tjenestestedet

​​Plan- og miljøavdelingen er organisert i stab underlagt assisterende rådmann/kommunalsjef for forvaltning og teknisk drift. Plan- og miljøavdelingen har fire årsverk fordelt på to arealplanleggere, en rådgiver natur- og miljøforvaltning og en plansjef som er leder for avdelingen.

Kommunen vår har store og spennende planfaglige oppgaver. Aktivitetsnivået innen avdelingen er stort. Dette gir utfordrende, varierte og interessante oppgaver både i planprosesser og løpende saksbehandling. Tverrfaglig samarbeid vil bli vektlagt i planprosesser.

Sektoren forvaltning og teknisk drift består av fire avdelinger til, alle med egne avdelingsledere; bygg og geodata, veg, vann og avløp, eiendom og landbruk.

Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.
 
For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.  
Kontaktpersoner

​Plansjef Bjørn Tore Bækken, btb@trysil.kommune.no, tlf. 47 47 29 59, 90 76 31 15

Assisterende rådmann/kommunalsjef Bjørn Myhre, bmy@trysil.kommune.no, tlf. 47 47 29 43

Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert alle knyttet til utdanning og arbeidserfaring.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt kommunikasjon.

Vi har i tillegg næringsavdeling med næringssjef som rapporterer direkte til rådmannen.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 860 ansatte.

Våre verdier er respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet.

Om Trysil

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo, sju mil nord for Elverum og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og i 2020 er vi over 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av aktiviteten i og rundt Trysilfjellet; Norges største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Sist oppdatert: 22.05.2020 15:34:14