Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

201 asylsøkere i Trysil

Hytter på Ljøratunet

​Ljøratunet har inngått avtale om 152 akuttinnkvarteringsplasser for asylsøkere. Foreløpig har det kommet 88 personer dit.

Foto: Ljøratunet

Det er for tida 201 asylsøkere i Trysil. Ingen har kommet til Trysilfjellet leilighetshotell ennå.​

​I skrivende stund er det 123 asylsøkere på Trysil-Knut hotell og 88 på Ljøratunet. UDI har inngått avtale om i alt 382 akuttinnkvarteringsplasser i Trysil. Når de eventuelt fylles opp, vet vi ikke.

Forberedt

Trysil kommune er godt forberedt på at det kan komme flere asylsøkere. I forbindelse med mottaket i Ljørdalen er helseteamet som har ukentlige undersøkelser ute på mottakene, utvidet med sykepleier i 80 % stilling. Fra før består det av en sykepleier i 20 % stilling og en lege.

Meldt behov

I tillegg har kommunalsjef for helse og omsorg Trygve Øverby meldt inn behov for mer helsepersonell til Fylkesmannen i tilfelle perioden asylsøkerne blir her, blir lenger enn først tenkt. På listen står for eksempel migrasjonslege i 50 % stilling, tolker, helsesøster i 20 % stilling og psykiatrisk sykepleier i hel stilling. Han venter også på svar fra Sykehuset Innlandet om en radiograf kan komme til Trysil og foreta tuberkulosescreening. Utstyret har vi.

Skole

Dersom det er sannsynlig at asylsøkerne blir i landet i mer enn tre måneder, har kommunen  plikt til å gi barn i skolepliktig alder grunnskoleutdanning.  Kommunalsjef for oppvekst og kultur Jo Stuan er i gang med å forberede dette. Rådmannen ber sektoren utvise kreativitet. For eksempel kan det som en start være smart å tilby desentralisert skole med fokus på norskopplæring slik at barna er bedre rustet til å begynne i den ordinære skolen. 

Barnehage

Asylsøkere har ikke rett til barnehageplass ifølge barnehagesjef Berit Helen Fossheim. Men asylbarn har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom det er sannsynlig at de blir i Norge i mer enn tre måneder.

I forkant

Ordfører Erik Sletten er veldig fornøyd med måten Trysil kommune takler asylsøkersituasjonen på.

- Administrasjonen prøver hele tida å være i forkant for å kunne handle raskt hvis behovet endrer seg. De er frampå, konstruktive og forsøker å se inn i glasskula i en for nasjonen uoversiktlig tid. Løsningene de har valgt, for eksempel med ambulerende helseteam på mottakene, er veldig gode, sier han.

Ansvar

Ordføreren er opptatt av at alle tar det ansvaret de skal. Kommunen har ansvar for helsetjenester, skole og barnehage.

- Den daglige omsorgen for asylsøkerne i form av mat, husly og aktiviteter er det mottaksdriverne som har ansvaret for. De bør også organisere den frivillige innsatsen, sier han.

 

 

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 30.01.2017 11:40:48