Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Tilkallingsvikar renhold - søknadsfrist 29. oktober

Publisert: 15.10.2019 11:35:00

​Vi søker etter renholdere på eiendomsavdelingen.

Tilkalling kan skje på kort varsel ved fravær på grunn av sykdom, ferie eller andre midlertidige forhold.
 Stilling Tilkallingsvikar renhold - 2. gangs utlysning
Stillingstype/-prosent ​Vikar
Søknadsfrist 29. oktober 2019
Arbeidsoppgaver
 • ​Rengjøring, storvask og gulvvask knyttet til kommunens eiendomsmasse og virksomhet
 • Som tilkallingsvikar må det påregnes at arbeidsoppgaver kan være fordelt på flere arbeidssteder per dag
 • Hovedsakelig vakter på dagtid. Ettermiddag og kveldsvakter kan også forekomme.
Kvalifikasjoner
 • Tilkallingsvikar 1: Krav til førerkort klasse B
  Tilkallingsvikar 2: Fordel med førerkort klasse B
 • Ønskelig med erfaring fra renhold
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Må legge frem politiattest
Vi ønsker en medarbeider som er
 • Er positiv og samarbeidsvillig, service- og løsningsorientert
 • Er selvstendig og evner å arbeide nøyaktig, effektivt og strukturert
 • Er fleksibel, trives med høyt arbeidstempo

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • En spennende stilling i et aktivt og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser
 • God offentlig tjenestepensjon
Om tjenestestedet ​Eiendomsavdelingen har ansvaret for drift og forvaltning av kommunens eiendomsmasse med vaktmestere, renholdere, fagledere, prosjekt og byggeleder, samt merkantil støtte.
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktperson(er) ​Fagleder renhold Oddrun Frøhaug, tlf. 404 38 202
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 780 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 620 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 30.10.2019 00:55:53