Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Systemansvarlig i SÅTE IKT - søknadsfrist 26. mai

Publisert: 06.05.2020 10:05:00

​Fra 1. august har vi ledig en hel, fast stilling som systemansvarlig i SÅTE IKT med arbeidssted i Trysil.

​SÅTE-samarbeidet består av kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal. Det er Trysil kommune som er arbeidsgiver og har leder- og fagansvar.

 StillingSystemansvarlig i SÅTE IKT
Stillingstype/-prosent​Fast 100 %
Søknadsfrist26. mai 2020
Arbeidsoppgaver
 • ​Lede større endringsprosjekter, oppgraderinger og innføring av nye moduler
 • Bestille tjenester eller utstyr innenfor budsjettramme
 • Være kontaktperson, koordinator og bestiller i forhold til leverandører, IKT-drift, faggruppene og superbrukere
 • Kunne bestille tjenester eller utstyr innenfor budsjettramme
 • Ansvar for budsjett, rapportering, dokumentasjon, tilgang, lisensiering osv. for eget fagsystem
 • Samarbeide, koordinere og følge opp aktiviteter samt sørge for enhetlig struktur og mest mulig likt oppsett i fagsystemet for alle fire kommunene
 • Utvikling i forhold til fagsystemene
 • Teknisk oppfølging innenfor egne fagsystemer (her får du bistand av IKT-teknikere)
Kvalifikasjoner
 • Utdannelse på høgskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis bachelor
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Erfaring fra saks-/arkivsystemer og portalløsninger
 • Sterk interesse for IKT og ha IT-tekniske basiskunnskaper
 • Kunnskap om relevante lover og regler
Personlige egenskaper
 • Du er ikke redd for å ta initiativ, har gjennomføringsevne og endringskompetanse.
 • Du er fleksibel, har godt humør og trives med varierte oppgaver og tidvis høyt arbeidspress.
 • Du er tydelig og strukturert.
 • Du har gode muntlige og skriftlige kunnskaper (engelsk og norsk).
 • Du har analytiske evner.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Følgende egenskaper og erfaring prioriteres
 • Erfaring som prosjektleder
 • Praktisk prosjektkunnskap eller sertifisering innen Prince2
 • Erfaring med saks- og arkivsystemer
 • Kunnskap om portalløsninger
Vi kan tilby
 • en spennende jobb med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger.
 • lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser.
 • god, offentlig tjenestepensjon.
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.
 
For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.  
Kontaktperson​IKT-leder Jan De Doncker, tlf. 90 24 94 35, jdd@sate.no
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert alle knyttet til utdanning og arbeidserfaring.
 
For at du skal være sikker på at søknaden kommer fram, sørg alltid for at adressen i nettleseren starter på https://kommune24-7.no/ når du sender inn søknaden.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt kommunikasjon.

Vi har i tillegg næringsavdeling og samfunnsplanlegger som rapporterer direkte til rådmannen.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 860 ansatte.

Våre verdier er respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet.

Om Trysil

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo, sju mil nord for Elverum og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og i 2020 er vi over 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av aktiviteten i og rundt Trysilfjellet; Norges største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Sist oppdatert: 27.05.2020 00:53:02