Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Sykepleiere og vernepleiere - søknadsfrist 1. september

Publisert: 09.08.2019 13:30:00

​Vi har 12 hele, ledige stillinger for sykepleiere og vernepleiere i enhet for sykehjem, enhet for hjemmetjenester og i enhet for funksjonshemmede.

​Er du glad i eldre mennesker og mennesker med funksjonshemming? Er du samtidig faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

Vi ønsker oss flere engasjerte sykepleiere og vernepleiere i et miljø med fokus på utvikling, hverdagsmestring og personsentrert omsorg. Er du den vi leter etter?

Til disse stillingene ønsker vi positive, løsningsorienterte og ansvarsbevisste kolleger (alle er hele):


Enhet for sykehjem 2. avdeling - korttidsavdeling:

 • Vikariat - sykepleier - 1.9.2019-15.3.2020. Arbeid hver tredje helg.
 • Vikariat - sykepleier - 1.9.2019-24.1.2010. Arbeid hver tredje helg.

Enhet for sykehjem 3. avdeling - langtidsavdeling:

 • Vikariat - sykepleier - 1.9.2019–31.8.2020. Arbeid hver tredje helg.

Enhet for sykehjem 4. avdeling - langtidsavdeling:

 • Fast stilling - sykepleier - fra dags dato. Arbeid hver tredje helg.
 • Vikariat - sykepleier - 1.9.2019-31.3.2020. Arbeid hver tredje helg.

Enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet:

 • Fast stilling - sykepleier eller vernepleier - fra dags dato. Arbeid hver fjerde helg med langvakter.
 • Vikariat - vernepleier - fra dags dato til 1.3.2020 med mulighet for forlengelse. Arbeid hver fjerde helg med langvakter.

Enhet for hjemmetjenester avdeling 2:

 • Tre faste stillinger - sykepleier - fra dags dato. Arbeid hver fjerde helg med langvakter.

Enhet for hjemmetjenester avdeling 3:

 • Fast stilling - sykepleier - fra dags dato. Arbeid hver tredje helg. 

Enhet for hjemmetjenester avdeling 4:

 • Vikariat - sykepleier - fra dagsdato til 10.1.2020. Arbeid hver 3. helg.

 Arbeid hver fjerde helg er etablert som en frivillig ordning.

Spesifiser i søknaden din hvilke stillinger du søker på.

 

 Stilling Sykepleiere/vernepleiere ved flere avdelinger
Stillingstype/-prosent Faste og vikariater 100 %
Søknadsfrist 1. september 2019
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier/autorisert vernepleier
 • Til vikariater kan fagarbeidere innenfor helsefag bli vurdert
 • Annen helsefaglig høgskoleutdanning kan bli vurdert
 • Pedagogisk høgskoleutdanning kan bli vurdert i enhet for funksjonshemmede
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Være fleksibel
 • Vi ønsker ansatte som vil bidra til utvikling av fagområdet, spesielt med tanke på hverdagsmestring
 • God norsk skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, tilsvarende B2-nivå
 • Førerkort klasse B for biler med manuelt gir til stillinger i enhetene for hjemmetjenester og funksjonshemmede
Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, delta og utvikle daglig tjenesteyting i henhold til avdelingens rutiner
 • Samarbeide med pårørende, verge og eksternt helsepersonell
Vi kan tilby
 • meningsfylt arbeid og faglige utfordringer.
 • lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.
  • For sykepleiere og vernepleiere med mindre enn åtte års ansiennitet gir vi et lønnstillegg på kr 20 000 i tillegg til garantilønn og ansiennitet iht. Hovedtariffavtalen.
  • Lønnstillegg for relevant tilleggsutdanning: Stillingskode spesialsykepleier/-vernepleier vil bli vurdert for søkere med 60 poeng eller mer relevant videreutdanning.
 • god offentlig tjenestepensjonsordning.

Det er utarbeidet formålsorientert stillingsbeskrivelse for stillingene.

Om tjenestestedet

​Trysil sykehjem har en korttids- og rehabiliteringsavdeling der to plasser er øremerket kommunal akutt døgnenhet, KAD. I tillegg har sykehjemmet to somatiske langtidsavdelinger, en egen avdeling for demensomsorg og en avdeling for ressurspool og tjenester på natt. På natt arbeider vi på tvers av alle avdelinger på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.

Enhet for hjemmetjenester består av avdeling 1, 2, 3 og 4. Avdeling 1 og 2 yter ordinære hjemmetjenester. Avdeling 3 gir tjenester i sentrumsnære omsorgs- og trygdeboliger samt på dagsenter for demente. Avdeling 4 er hjemmetjenesten for psykisk helse.

Enhet for funksjonshemmede består av fire boliger. To av dem inneholder avlastningsbolig for barn og unge.

Alle avdelingene driver utviklingsarbeid med fokus på faglighet. Vi leverer kvalitet, faglighet og trivsel. Du har nå muligheten til å være med!

Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

For alle stillinger kreves at du leverer politiattest, ikke eldre enn tre måneder, før tiltredelse.
Kontaktpersoner
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, for oppvekst og kultur og for forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene er organisert  i tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 620 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Velkommen til Trysil!

 
 
Sist oppdatert: 02.09.2019 00:51:26