Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Sykepleiere - søknadsfrist 4. august

Publisert: 13.07.2020 15:25:00

​Vi har seks ledige sykepleierstillinger; fem hele og en i 75 %.

​Er du glad i mennesker? Er du samtidig faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere? Vi ønsker oss flere engasjerte sykepleiere i et miljø med fokus på utvikling, hverdagsmestring og personsentrert omsorg. Er du den vi leter etter?

Trysil kommune søker positive, løsningsorienterte og ansvarsbevisste sykepleiere i disse stillingene:

 • Enhet for sykehjem 2. avdeling (korttidsavdeling med KAD-senger):
  • Vikariat i 100 %-stilling fra dags dato til 30.11.2020, arbeid hver tredje helg
  • Fast 75 %-stilling fra dags dato, arbeid hver tredje helg
 • Enhet for sykehjem 3. avdeling (langtidsavdeling):
  • Vikariat i 100 %-stilling fra 1. september 2020 og ut januar 2021, arbeid hver tredje helg
 • Enhet for sykehjem 4. avdeling (langtidsavdeling):
  • Fast 100 %-stilling fra 1. september 2020, arbeid hver tredje helg
 • Enhet for sykehjem 5. avdeling (demensomsorg):
  • Vikariat i 100 %-stilling fra 1. september 2020 og ut desember 2020 med mulighet for forlengelse, arbeid hver tredje helg
 • Enhet for hjemmetjenester avdeling 3:
  • Fast 100 %-stilling fra 1. oktober 2020, arbeid hver tredje helg
 StillingSykepleiere i enhetene for sykehjem og hjemmetjenester
Stillingstype/-prosent​Faste og vikariater 75-100 %
Søknadsfrist4. august 2020
Arbeidsoppgaver
 • ​Planlegge, delta og utvikle daglig tjenesteyting i henhold til avdelingens rutiner
 • Samarbeide med pårørende, verge og eksternt helsepersonell
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Til vikariater kan fagarbeidere innenfor helsefag bli vurdert
 • Annen helsefaglig høygkoleutdanning kan bli vurdert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Være fleksibel
 • Vi ønsker ansatte som vil bidra til utvikling av fagområdet, spesielt med tanke på hverdagsmestring.
 • God norsk skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, tilsvarende B2-nivå
 • Førerkort klasse B for biler med manuelt gir til stilling i hjemmetjenesten
Vi kan tilby
 • meningsfylt arbeid og faglige utfordringer.
 • lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.
 • god, offentlig tjenestepensjonsordning.

Det er utarbeidet formålsorientert stillingsbeskrivelse for stillingene.

Om tjenestestedet

​Trysil sykehjem har en korttids- og rehabiliteringsavdeling der to plasser er øremerket kommunal akutt døgnenhet, KAD. I tillegg har sykehjemmet to somatiske langtidsavdelinger, en egen avdeling for demensomsorg og en avdeling for ressurspool og tjenester på natt. På natt arbeider man på tvers av alle avdelinger på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.

Enhet for hjemmetjenester består av avdeling 1, 2, 3 og 4. Avdeling 1 og 2 yter ordinære hjemmetjenester. Avdeling 3 gir tjenester i sentrumsnære omsorgs- og trygdeboliger samt på dagsenter for demente. Avdeling 4 er hjemmetjenesten for psykisk helse.

Alle avdelingene driver et utviklingsarbeid med fokus på faglighet. Vi leverer kvalitet, faglighet og trivsel. Du har nå muligheten til å være med!

Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.

For alle stillinger kreves at du før tiltredelse leverer politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet ,må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.
 
For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.  
Kontaktperson​Enhetsleder Britt Støa, tlf. 48 94 24 00, bst@trysil.kommune.no
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert alle knyttet til utdanning og arbeidserfaring. Spesifiser i søknaden din hvilke stillinger du søker på.
Utenlandske søkere må gi opplysninger om oppholds- og arbeidstillatelse. Ufullstendige søknader vil ikke bli prioritert.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt kommunikasjon.

Vi har i tillegg egen næringsavdeling og samfunnsplanlegger som rapporterer direkte til rådmannen.

Våre verdier er respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet.

Om Trysil

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo, sju mil nord for Elverum og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og i 2020 er vi over 6 620 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av aktiviteten i og rundt Trysilfjellet; Norges største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Sist oppdatert: 05.08.2020 00:53:34