Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Sykepleier - søknadsfrist 23. oktober

Publisert: 01.10.2019 15:50:00

​Vi søker etter sykepleier i enhet for legesenter og beredskap.

​Trysil legesenter har i dag 6 avtalehjemler for privatpraktiserende lege, halv stilling som kommunelege, og turnuslege. Ansatte ved Trysil legesenter utfører mange arbeidsoppgaver for både fastleger og legevakt. Legesenteret ble rehabilitert i 2009 og har moderne lokaler med blant annet gjennomlysningsutstyr.

I vinterhalvåret er det stor økning av pasienter som følge av mange turister i Trysilfjellet.
 Stilling Sykepleier i enhet for legesenter og beredskap
Stillingstype/-prosent ​50 % fast, arbeid hver 3. helg
Søknadsfrist 23. oktober 2019
Ansvarsområder
 • Motta og håndtere henvendelser om øyeblikkelig hjelp. Kunne veilede og gi råd til pasienter som henvender seg. Videre prioritere og iverksette behandlingsnivå
 • Ivareta dokumentasjonsplikt og kvalitetssikring av virksomheten
 • Triagere (klinisk prioritering), observere og behandle pasient på skadestue/akuttstue
 • Administrering av medikamenter etter legens ordinasjon
 • Prøvetakning og analysearbeid
 • Viderebehandle og sende prøver til sykehus
 • Ansvar for vedlikehold og kontrollrutiner på alle apparater og akutt behandlingsutstyr
 • Bistå og assistere lege ved kirurgiske inngrep og undersøkelser
 • Ha undervisning og veilederansvar innen eget fagområde overfor pasienter og kollegaer
 • Ha ansvar for iverksetting av tverrfaglig samarbeid etter behov
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • Minimum 2 års klinisk/praktisk erfaring, gjerne fra legevaktssentral, legevakt eller annen akuttsykepleie
 • Erfaring i avansert hjerte- og lungeredning. (AHLR). Beskriv din erfaring i søknaden
Vi ønsker en medarbeider som er
 • Er personlig egnet for stillingen
 • Har interesse for og kunnskap innen arbeid med skadepasienter og øyeblikkelighjelp pasienter
 • Er innovativ i forhold til utvikling av fagområde og tjenesten i sin helhet
 • Har evne til samarbeid og bidrar til et og positivt arbeidsmiljø
 • Har evne til å arbeide systematisk og strukturert
 • Har gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
Vi kan tilby
 • En utfordrende stilling i et godt og bredt fagmiljø under stadig utvikling
 • Lønn i henhold til tariff
 • God offentlig tjenestepensjon
Om stillingen ​Stillingen inngår i bemanningen av helsepersonell ved Trysil legesenter og arbeider både med legevaktformidling, arbeid mot legevakt og fastlegepraksis.

Arbeidsoppgaver på legevaktformidling er å motta og håndtere henvendelser om øyeblikkelig hjelp på telefon. Kunne veilede og gi råd til pasienter som henvender seg, samt prioritere og å iverksette handling.

Oppgaver mot legevakt handler om mottak, klinisk observasjon og vurdering av øyeblikkelighjelp-pasient, oppstart av behandling og stabilisering av pasient for eventuell videre transport til sykehus. Sykepleieren må kunne triagere alle henvendelser mot legevakt/fastlege og inneha god forståelse for optimal pasientflyt.

Oppgaver mot fastlege er alt fra prøvetaking, assistanse ved undersøkelse og viderebehandling av prøvemateriale, samt utføre skadestuearbeid som sårskift ol.

Stillingen innebærer arbeid i 3-delt turnus, med arbeid hver 3.helg.

Sykepleieren må kunne arbeide selvstendig og inneha høyt faglig kunnskapsnivå, samt gode samarbeidsevner mot legevakt, ambulansepersonell og annet helsepersonell.

Trysil legesenter benytter i dag System X som fagsystem, for å ivareta dokumentasjonsplikt.

Legesenteret har egen operatørplass for nødnett, og kan samhandle med andre nødetater.
Andre opplysninger
Tilsetting er betinget av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktperson(er) ​Ann-Karin Røgholt, tlf. 95 18 20 91 eller ant@trysil.kommune.no
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 780 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 620 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 24.10.2019 00:56:19