Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Student- og elevstillinger - søknadsfrist 24. februar

Publisert: 03.02.2020 14:45:00

​Vi har 16 ledige student- og elevstillinger i enhetene for sykehjem, hjemmetjenester og funksjonshemmede.

Er du glad i eldre mennesker, er faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

Vi ønsker oss flere engasjerte medarbeidere i et miljø med fokus på utvikling, hverdagsmestring og personsentrert omsorg. Er du den vi leter etter?

Ledige stillinger:

 • Enhet for sykehjem 2. avdeling – korttidsavdeling:
  • 1 x 30 % vikariat for student/elev, ledig fra d.d. til 31.3.2020 med mulighet for forlengelse. Arbeid hver 2. helg.
  • 1 x 25 % fast stilling for student/elev, ledig fra d.d. Arbeid hver 2. helg.
 • Enhet for sykehjem 3. avdeling – langtidsavdeling:
  • 1 x 25 % vikariat for student/elev, ledig fra 20.4.2020 med mulighet for fast ansettelse. Arbeid hver 2. helg.
 • Enhet for sykehjem 4. avdeling – langtidsavdeling:
  • 1 x 25 % fast stilling for student/elev, ledig fra 20.4.2020. Arbeid hver 2. helg.
 • Enhet for sykehjem 5. avdeling – demensavdeling:
  • 1 x 25 % fast stilling for student/elev, ledig fra d.d. Arbeid hver 2. helg.
  • 1 x 25 % vikariat for student/elev fra d.d. til 30.11.2020. Arbeid hver 2. helg.
 • Enhet for funksjonshemmede, avdeling Bergetunet:
  • 1 x 25 % fast stilling for student/elev, ledig fra d.d. Arbeid hver 2. helg.
 • Enhet for funksjonshemmede, avdeling Lundevegen:
  • 1 x 25 % fast stilling for student/elev, ledig fra d.d. Arbeid hver 4. helg.
 • Enhet for hjemmetjenester avdeling 1:
  • 1 x 21 % fast stilling for student/elev, ledig fra d.d. Arbeid hver 2. helg.
 • Enhet for hjemmetjenester avdeling 2:
  • 1 x 21 % vikariat for student/elev, ledig fra d.d. til 19.8.2020. Arbeid hver 2. helg.
  • 4 x 21 % faste stillinger for student/elev, ledig fra d.d. Arbeid hver 2. helg.
 • Enhet for hjemmetjenester avdeling 4:
  • 1 x 21 % fast stilling for student/elev, ledig fra d.d. Arbeid hver 2. helg.
  • 1 x 21 % vikariat for student/elev, ledig fra d.d. med mulighet for fast ansettelse.

Spesifiser i søknaden hvilke stillinger du søker på.

 StillingStudent-/elevstilling i enhetene for sykehjem, hjemmetjenester og funksjonshemmede
Stillingstype/-prosent​21-30 % fast og midlertidig
Søknadsfrist24. februar 2020
Arbeidsoppgaver
 • Delta i tjenesteyting
 • Samarbeide med pårørende, verge og eksternt helsepersonell
Kvalifikasjoner
 • Studenter under helsefaglig høgskoleutdanning prioriteres først, deretter prioriteres elever under utdanning til helsefagarbeider
 • Assistenter/pleiemedarbeidere med relevant realkompetanse prioriteres deretter
 • Studenter under pedagogisk utdanning kan bli vurdert
 • Gode samarbeidsevner, pålitelig og punktlig
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Være fleksibel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne

For stillingene i enhet for funksjonshemmede og hjemmetjenester kreves det førerkort klasse B, manuelt gir.

For alle stillingene kreves politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Vi kan tilby
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • Sykepleier- og vernepleierstudenter følger særskilt lønnsstige
 • God pensjonsordning
Om tjenestestedetTrysil sykehjem har en korttids- og rehabiliteringsavdeling hvor 2 plasser er øremerket kommunal akutt døgnenhet, KAD. I tillegg har sykehjemmet to somatiske langtidsavdelinger, en egen avdeling for demensomsorg og en avdeling for ressurspool og tjenester på natt. På natt arbeider man på tvers av alle avdelinger på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.

Enhet for hjemmetjenester består av avdeling 1, 2, 3 og 4. Avdeling 1 og 2 yter ordinære hjemmetjenester. Avdeling 3 gir tjenester i sentrumsnære omsorgs- og trygdeboliger, samt i dagsenter for demente. Avdeling 4 er hjemmetjenesten for psykisk helse.

Enhet for funksjonshemmede består av 4 boliger, hvorav 2 inneholder avlastningsbolig for barn og unge.

Alle avdelingene driver et utviklingsarbeid med fokus på faglighet. Vi leverer kvalitet, faglighet og trivsel. Du har nå muligheten til å være med!
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.
 
For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.  
Kontaktperson(er)​Enhetsleder for hjemmetjenester og sykehjem Britt Støa, tlf. 489 42 400 eller enhetsleder for funksjonshemmede Marianne Grønland, tlf. 969 48 519
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert alle knyttet til utdanning og arbeidserfaring.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt kommunikasjon.

Vi har i tillegg næringsavdeling og samfunnsplanlegger som rapporterer direkte til rådmannen.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 860 ansatte.

Våre verdier er respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet.

Om Trysil

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo, sju mil nord for Elverum og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og i 2020 er vi over 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av aktiviteten i og rundt Trysilfjellet; Norges største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Sist oppdatert: 05.02.2020 15:24:14