Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Student- og elevstillinger - søknadsfrist 4. august

Publisert: 14.07.2020 14:50:00

​Vi har seks faste student- og elevstillinger i enhetene for sykehjem og hjemmetjenester.

Er du glad i mennesker, er faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

Vi ønsker oss flere engasjerte medarbeidere i et miljø med fokus på utvikling, hverdagsmestring og personsentrert omsorg. Er du den vi leter etter?

Disse stillingene er ledige:

 • Enhet for sykehjem 4. avdeling – langtidsavdeling:
  • Fast 25 %-stilling ledig fra 20. august, arbeid annenhver helg
 • Enhet for sykehjem 5. avdeling – demensavdeling:
  • Fast 25 %-stilling ledig fra dags dato, arbeid annenhver helg.
 • Enhet for hjemmetjenester avdeling 1:
  • Tre faste 21 %-stillinger ledige fra dags dato, arbeid annenhver helg.
 • Enhet for hjemmetjenester avdeling 4:
  • Fast 21 %-stilling ledig fra dags dato, arbeid annenhver helg
 StillingStudent- og elevstillinger i enhetene for hjemmetjenester og sykehjem
Stillingstype/-prosentFaste ​21-25 %
Søknadsfrist4. august 2020
Arbeidsoppgaver
 • Delta i tjenesteyting
 • Samarbeide med pårørende, verge og eksternt helsepersonell
Kvalifikasjoner
 • Studenter under helsefaglig høgskoleutdanning prioriteres først. Deretter prioriteres elever under utdanning til helsefagarbeider.
 • Assistenter/pleiemedarbeidere med relevant realkompetanse prioriteres deretter.
 • Studenter under pedagogisk utdanning kan bli vurdert.
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne tilsvarende B2-nivå
Vi kan tilby
 • lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.
 • Sykepleier- og vernepleierstudenter følger særskilt lønnsstige.
 • god pensjonsordning.
Om tjenestestedet

Trysil sykehjem har en korttids- og rehabiliteringsavdeling der to plasser er øremerket kommunal akutt døgnenhet, KAD. I tillegg har sykehjemmet to somatiske langtidsavdelinger, en egen avdeling for demensomsorg og en avdeling for ressurspool og tjenester på natt. På natt arbeider man på tvers av alle avdelinger på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.

Enhet for hjemmetjenester består av avdeling 1, 2, 3 og 4. Avdeling 1 og 2 yter ordinære hjemmetjenester. Avdeling 3 gir tjenester i sentrumsnære omsorgs- og trygdeboliger, samt i dagsenter for demente. Avdeling 4 er hjemmetjenesten for psykisk helse.

Alle avdelingene driver et utviklingsarbeid med fokus på faglighet. Vi leverer kvalitet, faglighet og trivsel. Du har nå muligheten til å være med!

Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 

I alle stillinger krever vi politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. 

Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.
 
For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.
Kontaktperson(er)​Enhetsleder for hjemmetjenester og enhet for sykehjem Britt Støa, tlf. 489 42 400, bst@trysil.kommune.no
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert alle knyttet til utdanning og arbeidserfaring. Det gjelder også interne søkere.
 
Spesifiser i søknaden hvilke stillinger du søker på.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen. Utenlandske søkere må oppgi opplysninger om oppholds- og arbeidstillatelse.
 
Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt kommunikasjon.

Vi har i tillegg næringsavdeling som rapporterer direkte til rådmannen.

Våre verdier er respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet.

Om Trysil

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo, sju mil nord for Elverum og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene. Vi er nå over 6 620 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av aktiviteten i og rundt Trysilfjellet; Norges største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Sist oppdatert: 05.08.2020 00:53:34