Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Samfunnsplanlegger​ - søknadsfrist 31. mai

Publisert: 04.05.2020 10:55:00

​Er du en ivrig skiløper, syklist, friluftsentusiast eller glad i det gode liv i distriktet – kombinert med utdanning/erfaring som samfunnsplanlegger? Ta kontakt!

Trysil har de siste 10 årene hatt en rivende utvikling innen reiseliv. Vi er nå i en situasjon der antall innbyggere har snudd fra nedgang til oppgang, og sysselsettingen øker i flere bransjer. De kommende årene står kommunen ovenfor store og viktige utviklingsoppgaver. Ny kommuneplan skal på plass, og utviklingsprosjekter skal gjennomføres.

Trysil kommune ønsker derfor å styrke bemanningen med en samfunnsplanlegger.

 StillingSamfunnsplanlegger i sektor forvaltning og teknisk drift
Stillingstype/-prosent​Fast 100 % fra 1. oktober 2020
Søknadsfrist31. mai 2020
Arbeidsoppgaver
 • Koordinering, utrednings- og analysearbeid knyttet til lokal samfunnsplanlegging
 • Rådgivning og deltakelse i den strategiske samfunns- og arealplanleggingen
 • Løpende arbeid med kommuneplaner
 • Saksforberedelser og saksbehandling til politisk utvalg
 • Samarbeid og dialog med andre kommuner og regionale og statlige myndigheter
 • Medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, utbyggere og andre interessegrupper, samt regionale myndigheter i planprosesser
 • Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til kommunalt planarbeid
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyrere utdanning på masternivå, fortrinnsvis med planfaglig innhold eller utdanning knyttet til samfunnsplanlegging for øvrig
 • Erfaring fra overordnet og strategisk samfunnsplanlegging, offentlig saksbehandling og prosessledelse er ønskelig
 • God kjennskap til relevante lover og føringer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
Vi vektlegger personlig egnethet spesielt knyttet til gode samarbeidsevner, til å være serviceinnstilt og til å være klar og tydelig i møte med kolleger, folkevalgte og brukere av tjenesten.
Vi kan tilby
 • En spennende jobb for utvikling av Trysil som bosteds- og besøkskommune
 • Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger
 • Lønn etter avtale
 • God offentlig tjenestepensjon
Om tjenestestedet

Stillingen vil organisatorisk bli plassert i sektoren forvaltning og teknisk drift – og være direkte underlagt assisterende rådmann som en stabsfunksjon. I staben ligger også plan- og miljøavdelingen som er ledet av plansjef. Sektoren består av fire avdelinger med hver sin avdelingsleder;

 • Landbruksavdelingen
 • Byggesak- og geodataavdelingen
 • Eiendomsavdelingen
 • Veg-, vann- og avløpsavdelingen
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.
 
For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.
Kontaktperson(er)​Assisterende rådmann Bjørn Myhre, tlf. 474 72 943
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert alle knyttet til utdanning og arbeidserfaring.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt kommunikasjon.

Vi har i tillegg næringsavdeling og samfunnsplanlegger som rapporterer direkte til rådmannen.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 860 ansatte.

Våre verdier er respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet.

Om Trysil

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo, sju mil nord for Elverum og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og i 2020 er vi over 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av aktiviteten i og rundt Trysilfjellet; Norges største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Sist oppdatert: 01.06.2020 00:51:15