Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Saksbehandler på tjenestekontoret - søknadsfrist 14. juni

Publisert: 27.05.2019 11:30:00

​En av saksbehandlerstillingene på tjenestekontoret er ledig fra nå til 1. september 2020.

​Tjenestekontoret ligger administrativt under kommunalsjef for helse, omsorg og sosial. Tjenesten har i dag totalt 3,5 årsverk, alle høgskoleutdannede. Alle ansatte jobber med et bredt spekter av oppgaver knyttet til forvaltning, veiledning, informasjon og koordinering av helse- og omsorgstjenester. Det er i tillegg stort fokus på tverrfaglig samarbeid.

 

 Stilling Saksbehandler på tjenestekontoret
Stillingstype/-prosent ​Vikariat 100 %
Søknadsfrist 14. juni 2019
Arbeidsoppgaver ​Saksbehandling og veiledning etter helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og forvaltningsloven.
Krav til kompetanse
 • Høgskoleutdanning innen helse-, omsorgs- og sosialfag
  Annen relevant høgskoleutdanning kan vurderes.
 • Forståelse for økonomiske driftskonsekvenser av forvaltningsvedtak
 • Relevant erfaring er ønskelig.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlig egnethet vektlegges, med særlig fokus på følgende områder:

 • Evne til å samarbeide, kommunisere og være en profesjonell utøver av faget
 • Evne til å arbeide selvstendig og godt i teamet
 • Evne og vilje til å utvikle tjenesten
 • Bevissthet om seg selv som yrkesutøver
 • Motivasjon for arbeidsoppgaven.

Stillingen krever førerkort klasse B.

Vi kan tilby
 • en spennende, variert og utviklende stilling i et godt, engasjert og travelt miljø.
 • lønn iht. tariffavtale.
 • god, offentlig tjenestepensjon.
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktpersoner ​Avdelingsleder Ingunn Tremoen, itr@trysil.kommune.no, tlf. 477 79 970 eller kommunalsjef Trygve Øverby, teo@trysil.kommune.no, tlf. 474 73 005.
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen. Den som tilsettes, må levere politiattest som ikke er eldre enn tre måneder, før vedkommende begynner i stillingen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 780 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 620 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 15.06.2019 00:53:23