Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Saksbehandler for eiendomsskatt - søknadsfrist 28. oktober

Publisert: 07.10.2019 11:25:00

​Vi søker etter saksbehandler for eiendomsskatt i 60 % fast stilling fra 1. november.

 Stilling Saksbehandler på eiendomsskattavdelingen
Stillingstype/-prosent ​60 % fast fra 1. november 2019
Søknadsfrist 28. oktober 2019
Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene innebærer alle nødvendige gjøremål for å oppfylle eiendomsskattevedtektene for Trysil kommune, og holde disse ajour i tråd med gjeldende lovverk.

 • Analyser av datagrunnlag, arbeid med store datamengder, kvalitetssikring av innhold og metoder samt pedagogisk fremstilling av materialet er sentrale oppgaver i stillingen
 • Besiktigelse av eiendommer og forberedende saksbehandling før taksering
 • Klagebehandling, oppfølging og saksbehandling av henvendelser knyttet til fagområdet
 • Stillingen har sekretærfunksjon for eiendomsskattenemdene
 • Videreutvikle digitale publikumsløsninger og god kommunikasjon mellom ulike fagfelt og systemløsninger er sentralt. Arbeidet fordrer bred kontaktflate og godt samarbeid med andre funksjoner i kommunen, som teknisk forvaltning og servicetorg, også tett dialog med publikum og eiendomsskattenemder.

Arbeidsoppgavene innebærer reisevirksomhet innenfor kommunens grenser.

Kvalifikasjoner
Vi søker deg som har formell og relevant kompetanse på fagfeltet, og som relativt raskt kan gå inn og bidra i oppgavene og innholdet som beskrevet over.
 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på bachelornivå
 • Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Vi ønsker oss en medarbeider med teknisk innsikt i forhold til bygg- og kartdata, erfaring fra bruk av dataverktøy som GIS og god tallforståelse.
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode IT-kunnskaper
 • Det er ønskelig at søker har kjennskap til forvaltningssystemet Komtek og saksbehandlingssystemet Ephorte/Elements.
 • Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne da stillingen innebærer utstrakt kontakt med kommunens innbyggere og politiske utvalg.
 • Søkere må ha gyldig førerkort kl. B.
 • Lokalkunnskap er en fordel.
Vi ønsker en medarbeider som er
strukturert, nøyaktig og løsningsorientert og som takler stress og er flink til å kommunisere med mennesker.
Vi kan tilby
 • Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger
 • Lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser
 • God offentlig tjenestepensjon
Om tjenestestedet ​Økonomiavdelingen har i dag 11 ansatte (10,3 årsverk) fordelt på en skatteoppkrever, to skatte- og innfordringskonsulenter, en på eiendomsskatt, fem økonomimedarbeidere, avdelingsleder og økonomisjef.

Aktivitetsnivået til avdelingen er stort, og vi jobber for å være moderne og fremtidsrettet. Vår avdeling benytter verktøy for å stadig digitalisere vår arbeidshverdag og oppgavene den består av.
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktperson(er) ​Avdelingsleder Wenche Sæther, tlf. 488 84 112
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 780 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 620 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 29.10.2019 00:52:03