Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Saksbehandler i barnevernet - søknadsfrist 14. mai

Publisert: 30.04.2019 08:50:00

​Fra 15. mai og ut året har vi ledig vikariat som saksbehandler i barnevernet i Trysil og Engerdal.

Dette er ​2. gangs utlysning.

 Stilling Saksbehandler i barnevernet i Trysil og Engerdal
Stillingstype/-prosent ​Vikariat 80 %
Søknadsfrist 14. mai 2019
Arbeidsoppgaver ​Saksbehandling og veiledning etter Lov om barneverntjenester.
Krav til kompetanse
 • Høgskoleutdanning som barnevernspedagog/sosionom. Annen relevant høgskoleutdanning kan vurderes.
 • Relevant erfaring er ønskelig.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Førerkort klasse B
 • Dersom det ikke er søkere med ønsket kompetanse, kan det være aktuelt å vurdere søkere med barnevernfaglig erfaring. I så fall vil man kunne bli tillagt andre arbeidsoppgaver i tråd med kompetansen.
Personlig egnethet vektlegges med særlig fokus på
 • evne til å samarbeide, kommunisere og være en profesjonell utøver av faget.
 • evne til å arbeide selvstendig og godt i teamet.
 • evne og vilje til å utvikle tjenesten.
 • bevissthet om seg selv som yrkesutøver.
 • motivasjon for arbeidsoppgaven.
Vi kan tilby
 • en spennende, variert og utviklende stilling i et godt, engasjert og travelt miljø.
 • lønn i henhold til tariffavtale.
 • god offentlig tjenestepensjon.
Om tjenestestedet ​Barnevernstjenesten i Trysil og Engerdal er organisert som et interkommunalt samarbeid der Trysil kommune er vertskommune. Tjenesten er en del av enhet for familie. Tjenesten har ni årsverk, alle høgskoleutdannede. Alle ansatte jobber med et bredt spekter av barnevernfaglige oppgaver og med stort fokus på tverrfaglig samarbeid.
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Den som tilbys stillingen, må levere politiattest ikke eldre enn tre måneder, før han eller hun begynner i jobben.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktpersoner ​Barnevernsleder Eva Holmseth tlf. 474 60 905, eho@trysil.kommune.no Enhetsleder Kirsten Abild Jensen tlf. 969 48 379, kije@trysil.kommune.no
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 580 årsverk fordelt på i overkant av 760 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 600 innbyggere.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 15.05.2019 00:52:53