Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Rektorer - søknadsfrist 13. april

Publisert: 23.03.2020 08:55:00

Fra 1. august trenger vi to nye rektorer; på hhv. Innbygda skole og Vestre Trysil oppvekstsenter.​

​Vi søker etter en rektor på hver av skolene som kan lede det pedagogiske arbeidet, være en tydelig og trygg leder for de ansatte og ha struktur i det administrative arbeidet.

Trysilskolenes fokus er på å skape et godt læringsmiljø for våre barn og unge. Dette beskriver vi nærmere i oppvekstmodellen «Onga i Trysil».

 StillingRektor på Innbygda skole og rektor på Vestre Trysil oppvekstsenter
Stillingstype/-prosent​Fast 100 %
Søknadsfrist13. april 2020
Arbeidsoppgaver
 • Pedagogisk ledelse som bygger på mestringsorientert ledelse med det målet å utvikle profesjonelle læringsfellesskap
 • Lede arbeidet med å utvikle et trygt, varmt og inkluderende skole- og læringsmiljø basert på Trysil kommunes verdiplattform Onga i Trysil
 • Følge opp kommunens og statlige føringer for grunnskoleopplæringen
 • Lede og motivere dyktige og ambisiøse ansatte og legge til rette for faglig utvikling
 • Forvalte skolens ressurser på en måte som sikrer god undervisning og trivsel for elever og ansatte
 • Ivareta og fremme Trysil kommunes verdier og arbeidsgiverpolitikk
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning og erfaring som lærer og skoleleder
 • Formell lederutdanning er ønskelig, og vi legger til rette for at de som ansettes som rektorer kan ta rektorutdanningen.
 • Et moderne syn på læring og fremtidsrettet pedagogikk, god innsikt i forskning på skoleutvikling, og evne til å bruke denne kunnskapen i egen praksis
 • Gode digitale ferdigheter
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk
 • Beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten
Personlige egenskaper
 • Du er en tydelig og synlig leder som motiverer til felles innsats for elevenes læring og utvikling.
 • Du ser helhet og sammenhenger for onga i Trysil.
 • Du er en rektor som bygger gode relasjoner med elevene og ansatte.
 • Du er modig, har gjennomføringsevne og interesse for endringsarbeid.
 • Du er fleksibel, har godt humør og trives med varierte oppgaver og tidvis høyt arbeidspress.
 • Du er en leder som tør, vil og kan!

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • en spennende skolelederjobb med en meningsfylt hverdag.
 • et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger.
 • lønn etter avtale (HTA kapittel 3).
 • god, offentlig tjenestepensjon.
Om tjenestestedene​Vestre Trysil oppvekstsenter består av barneskolen Vestre Trysil skole med 39 elever og Vestre Trysil barnehage. Rektor på Vestre Trysil oppvekstsenter er leder for begge enhetene.

Innbygda skole er en barneskole med ca. 315 elever. Skolen ligger i Trysil sentrum og har to-tre paralleller på hvert trinn. 
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune og betinger godkjent politiattest. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden, men vil bli etterspurt senere i prosessen.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet, må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.
 
For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.  
Kontaktperson​Kommunalsjef for oppvekst og kultur Roar Vingelsgaard, tlf. 91 89 33 77, rvi@trysil.kommune.no
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert alle knyttet til utdanning og arbeidserfaring.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt kommunikasjon.

Vi har i tillegg næringsavdeling og samfunnsplanlegger som rapporterer direkte til rådmannen.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 860 ansatte.

Våre verdier er respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet.

Om Trysil

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo, sju mil nord for Elverum og fire mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og nå er vi ca. 6 630 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av aktiviteten i og rundt Trysilfjellet; Norges største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Sist oppdatert: 23.03.2020 08:57:14