Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Rektor på Vestre Trysil skole - søknadsfrist 26. juni

Publisert: 15.05.2019 09:06:31

​Vi søker etter rektor på Vestre Trysil skole fra 1. august.

​Vestre Trysil skole er en barneskole som ligger i sørenden av Osensjøen. Skolen har 39 elever som trives veldig godt på skolen og har gode faglige resultater. Vi søker etter en rektor som kan lede det pedagogiske arbeidet, være en tydelig og trygg leder for de ansatte og ha god struktur i det administrative arbeidet.

Vi har et sterkt fokus på å skape et godt læringsmiljø for våre barn og unge. Dette beskriver vi i oppvekstmodellen Onga i Trysil.

Vi er nå inne i en prosess der Vestre Trysil skole og Vestre Trysil barnehage kan bli slått sammen til et oppvekstsenter. Rektor på Vestre Trysil skole vil i tilfelle bli oppvekstleder for begge enheter.

Dette er 2. gangs utlysning. 

 Stilling Rektor på Vestre Trysil skole
Stillingstype/-prosent ​Fast 100 %
Søknadsfrist 26. juni 2019
Arbeidsoppgaver
 • ​Pedagogisk ledelse som bygger på mestringsorientert ledelse med det mål å utvikle profesjonelle læringsfellesskap
 • Lede arbeidet med å utvikle et trygt, varmt og inkluderende skole- og læringsmiljø basert på Trysil kommunes verdiplattform Onga i Trysil
 • Følge opp kommunens og statlige føringer for grunnskoleopplæringen
 • Lede og motivere dyktige og ambisiøse lærere og legge til rette for faglig utvikling
 • Forvalte skolens ressurser på en måte som sikrer god undervisning og trivsel for elever og ansatte

Arbeidsoppgavene kan bli noe endret gjennom et vedtak om oppvekstsenter.

Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning og erfaring som lærer
 • Ønskelig med skoleledererfaring
 • Formell lederutdanning er ønskelig, og vi legger til rette for at den som ansettes som rektor kan ta rektorutdanningen.
 • Et moderne syn på læring og fremtidsrettet pedagogikk, har god innsikt i forskning på skoleutvikling og du evner å bruke denne kunnskapen i egen praksis
 • Gode digitale ferdigheter
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk
Personlige egenskaper
 • Du er en tydelig og synlig leder som motiverer til felles innsats for elevenes læring og utvikling.
 • Du er en rektor som bygger gode relasjoner med elevene.
 • Du er modig, har gjennomføringsevne og interesse for endringsarbeid.
 • Du er fleksibel, har godt humør og trives med varierte oppgaver og tidvis høyt arbeidspress.
 • Du er en leder som tør, vil og kan!


Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • en spennende skolelederjobb med en meningsfylt hverdag.
 • et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger.
 • lønn etter avtale (HTA kapittel 3).
 • god offentlig tjenestepensjon
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet, må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.

For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.
Kontaktperson ​Kommunalsjef for oppvekst og kultur Roar Vingelsgaard, tlf. 918 93 377, rvi@trysil.kommune.no
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
For din egen trygghet, og for at du skal være sikker på at søknaden kommer fram, sørg alltid for at adressen i nettleseren starter på https://kommune24-7.no/ når du sender inn søknaden til oss.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 860 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Folketallet har økt de siste årene. Nå er vi cirka 6 600 innbyggere.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud. 

 
 
Sist oppdatert: 27.06.2019 00:54:51