Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Pedagogiske ledere - søknadsfrist 14. juni

Publisert: 31.05.2019 13:45:00

​Fra 1. august trenger vi en ny pedagogisk leder i både Nybergsund og Jordet barnehager.

 • Trysil kommune vil ha barn og unge som mestrer språket, vennskap og kroppen. Vi vil ha barn og unge som tør, vil og kan i et lekende lokalmiljø, og vi vil ha voksne som ser, som viser veg, som rekker ut ei hand og som skyver de unge fremover. (Oppvekstmodellen)
 • Trysil kommune ønsker engasjerte medarbeidere som har erfaring fra arbeid i barnehage, som er faglig oppdatert og som har fokus på kvalitet og omsorg for å skape gode barnehager.
 • Trysil kommune jobber for tilsetting i størst mulig stilling for å skape best mulig trygghet, kontinuitet og utvikling for barn og ansatte i barnehagene.
 • Barnehagene jobber med utviklingsarbeid for å utvikle kvalitet i barnehagene i Sør-Østerdalsregionen.
 StillingPedagogiske ledere i Nybergsund og Jordet barnehager
Stillingstype/-prosentFast 100 % i Nybergsund, vikariat inntil 70 % i Jordet
Søknadsfrist14. juni 2019
Stillingene
 1. Fast 100 %-stilling i Nybergsund barnehage fra 1. august 2019
 2. Vikariat inntil 70 %-stilling i Jordet barnehage fra 1. august 2019
 3. Andre stillinger som pedagogisk leder som kan bli ledige i perioden 1. august-31. oktober 2019 som følge av endrede behov, interne overføringer med videre.
Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av det pedagogiske og praktiske arbeidet på avdelingen, legge til rette for en variert hverdag der barna og deres opplevelse er i fokus
 • Veilede, inspirere og rettlede medarbeidere på avdelingen, jf. rammeplan
 • Bidra til et godt og nært samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere
 • Bidra til pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen
Kvalifikasjoner
 • Godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, ev. norsk godkjenning i henhold til forskrift. Andre med høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse, kan også søke.
  Dersom det ikke er nok kvalifiserte søkere med utdanning som nevnt over, åpnes det for søkere med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Disse blir i tilfelle ansatt på dispensasjon fra barnehagelovens bestemmelser og i midlertidig stilling.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt, jf. satsingsområdene i Oppvekstmodellen
 • Vise interesse, kreativitet og være en aktiv voksen med barna både inne og ute
 • Behersker IKT som verktøy
Vi ønsker pedagogiske ledere som
 • er faglig sterke, reflekterte og engasjerte
 • har gode lederegenskaper, tar ansvar og jobber selvstendig
 • er god på relasjoner i møte med barn, foreldre og medarbeidere
 • kan jobbe systematisk med barn både individuelt og i gruppe

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • spennende og utviklende stillinger i barnehagene våre
 • gode arbeidsvilkår
 • god offentlig tjenestepensjon
Om tjenestestedetOmrådet barnehagene omfatter seks kommunale barnehager.
Barnehagenes driftsform og størrelse varierer. Vi har to tre-avdelings barnehager i sentrum og mindre barnehager i grendene.
Andre opplysninger
 • Lønn etter tariff
 • Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 • Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Barnehagene i Trysil trenger flere mannlige medarbeidere! Menn oppfordres til å søke. Etter forskrift om særbehandling kan mannlige søkere gis fortrinn til stilling ved tilnærmet like kvalifikasjoner.

Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

KontaktpersonerBarnehagesjef Berit Helen Haget tlf. 47 47 34 05, bhf@trysil.kommune.no
Søknad

Elektronisk søknad 

Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din. Søker du på flere stillinger, er det fint om du prioriterer dem i søknaden. 
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 580 årsverk fordelt på i overkant av 760 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 620 innbyggere.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 15.06.2019 00:53:22