Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Læreplasser i helsefagarbeiderfaget - søknadsfrist 1. mars

Publisert: 03.02.2020 12:00:00

​Fra høsten 2020 har Trysil kommune inntil seks læreplasser i faget helsefagarbeider.

​Som lærling i helsefagarbeiderfaget jobber du i helsesektoren i to år slik:

 • Ni måneder på sykehjemmet
 • Ni måneder i hjemmetjenesten 
 • Seks måneder i boligtjenesten for funksjonshemmede

Du får erfaring med og kunnskap om mennesker i forskjellige livsfaser, og du skal oppleve mestring og progresjon. Vårt mål er du skal bestå fagprøven på best mulig måte.

Trysil kommune har også ledige læreplasser i fagene helsefagarbeider og IKT – se egne utlysninger.

Vi søker deg som er lærevillig, engasjert og interessert i faget. Er du i tillegg pålitelig og har godt humør, vil vi gjerne høre fra deg!

 StillingLærlinger i helsefagarbeiderfaget
Stillingstype/-prosent​Læreplass 100 % i to år
Søknadsfrist1. mars 2020
Kvalifikasjoner
 • Vi søker lærlinger som har bestått VG1 og VG2. Søkere som ikke har bestått enkeltfag, kan bli vurdert.
 • Lite fravær vektlegges
Vi ønsker lærlinger som
 • er engasjerte, motiverte og interesserte i faget.
 • evner å samarbeide med andre.
 • har gode holdninger i arbeid med mennesker.
 • er kreative, fleksible og løsningsorienterte.
 • er strukturerte og evner å jobbe systematisk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby deg
 • en variert og lærerik praksis med gode utviklingsmuligheter.
 • tett oppfølging og veiledning.

Søkere med ungdomsrett vil som hovedregel bli prioritert.

Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. Trysil kommune har læreplassgaranti for tryslinger med ungdomsrett og voksenrett, som kan gi rett til en læreplass.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Kontaktperson

​Har du spørsmål om læreplassen eller det å være lærling i Trysil kommune? Kontakt gjerne kontaktpersonen for helsefagarbeidere – avdelingsleder Marianne Grønland, tlf. 969 48 519, magr@trysil.kommune.no.


Velkommen med din søknad!
Bli lærling og få lønn under utdanning!

Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert alle knyttet til utdanning og arbeidserfaring.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Vi gjør oppmerksom på at det kreves politiattest ved ansettelse i helsearbeiderfaget. Den og dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring skal ikke sendes sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt kommunikasjon.

Vi har i tillegg næringsavdeling og samfunnsplanlegger som rapporterer direkte til rådmannen.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 860 ansatte.

Våre verdier er respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet.

Om Trysil

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo, sju mil nord for Elverum og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og i 2020 er vi over 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av aktiviteten i og rundt Trysilfjellet; Norges største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Sist oppdatert: 03.02.2020 12:35:31