Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Lærer - søknadsfrist 13. april

Publisert: 23.03.2020 10:35:00

​Vi søker etter lærere på Innbygda skole og Trysil ungdomsskole fra 1. august.

​Trysil kommune søker nye medarbeidere innenfor området oppvekst og kultur fra 1. august 2020. Vi ønsker å skape et godt læringsmiljø for våre barn og unge. Dette beskriver vi i oppvekstmodellen Onga i Trysil.

Trysil kommune har behov for lærere i grunnskolen. Det gjelder både faste stillinger og vikariater. For alle stillingene søker vi etter lærere som har riktig fagbakgrunn og som evner å skape et godt læringsmiljø.

Trysil ungdomsskole

 • Inntil to faste 100 % lærerstillinger
 • Årsvikariater 100 % for skoleåret 2020/21

Innbygda skole

 • Inntil to faste 100 % lærerstillinger
 • Årsvikariater 100 % for skoleåret 2020/21

Søker du på flere stillinger ber vi deg prioritere disse i søknaden.

Øvrige lærerstillinger

Det kan bli ledige flere stillinger utover våren, også i de andre skolene i Trysil (Jordet og Vestre Trysil). Det gjelder blant annet vikariater for utdanningspermisjoner. Vi oppfordrer
derfor lærere som har lyst til å jobbe i Trysilskolen om å søke, selv om de også har en annen fagbakgrunn enn de beskrevne stillingene her. Beskriv din kompetanse godt og om du ønsker å arbeide på barnetrinn eller ungdomstrinn. Søkerlisten vil kunne bli brukt til rekruttering i hele perioden frem til september 2020.

Velkommen med din søknad!

 StillingLærer - Innbygda skole og Trysil ungdomsskole
Stillingstype/-prosent​Fast og vikariat fra 1. august 2020
Søknadsfrist13. april 2020
Fagbehov

Trysil ungdomsskole: Undervisningskompetanse i basisfag på ungdomstrinnet, minimum ett av fagene norsk, engelsk og matte. Skolen har en tolærermodell i basisfagene der det er viktig at begge lærerne har kompetanse i de aktuelle fagene.

Innbygda skole: Skolen trenger lærere som kan arbeid på småtrinnet, men også på mellomtrinnet. Søkere med kompetanse i basisfagene engelsk, matematikk og norsk - gjerne sammen med spesialpedagogisk kompetanse vil bli prioritert.

Kvalifikasjoner

 • Undervisningskompetanse som fyller kompetansekravene i de ulike fagene og skoleslag, jf. Forskrift til opplæringslova. Utenlandsk utdanning må være NOKUT-/Udir-godkjent.
 • Erfaring fra arbeid i grunnskolen er ønskelig
Kvalifikasjoner
 • God på klasseledelse
 • Evne til å bygge gode relasjoner med elevene
 • God faglig bakgrunn og aktiv i pedagogisk utviklingsarbeid
 • Evne til å samarbeide i lærerteam

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • Elever og kolleger som sier HEI!
 • Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger
 • Lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser
 • God offentlig tjenestepensjon
Om tjenestestedet

​I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Trysil ungdomsskole ligger i Trysil sentrum. Skolen har vel 200 elever. I tillegg ligger voksenopplæringen i Trysil på skolen.

Innbygda skole er en barneskole med cirka 315 elever. Skolen ligger i Trysil sentrum og har to eller tre paralleller på trinnene.

Andre opplysninger
Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden, men vil bli etterspurt senere i prosessen.

Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.
 
For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.
Kontaktperson(er)​Rektor på Innbygda skole Staffan Bergqvist tlf. 62 44 87 60 eller
rektor ved Trysil ungdomsskole Lilian Haugnæss Brenden tlf. 48 99 84 80
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert alle knyttet til utdanning og arbeidserfaring.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt kommunikasjon.

Vi har i tillegg næringsavdeling og samfunnsplanlegger som rapporterer direkte til rådmannen.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 860 ansatte.

Våre verdier er respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet.

Om Trysil

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo, sju mil nord for Elverum og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og i 2020 er vi over 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av aktiviteten i og rundt Trysilfjellet; Norges største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Sist oppdatert: 14.04.2020 00:54:05