Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Kulturskolelærer bilde - søknadsfrist 27. september

Publisert: 06.09.2019 16:05:00

​Fra 1. oktober 2019 har vi ledig fast, 10 %-stilling som kulturskolelærer på bilde.

 Stilling Lærer på kulturskolen
Stillingstype/-prosent ​Fast 10 %
Søknadsfrist 27. september 2019
Arbeidsoppgaver
 • Undervisning av elever på bilde/visuell kunst/grafisk design
 • Gjennomføring av utstillinger og prosjekter med elever, også i samarbeid med andre lærere i kulturskolen samt fellesprosjekter på tvers av fag

Arbeidstid er mandager kl. 14-19: 

 • Gruppe 1 kl. 15.45-17
  Gruppe 2 kl. 17.30-18.45
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innen utøvende og/eller skapende kunstfag/grafisk design
  Annen relevant utdanning og praksis innen fagområdet kan bli vurdert.
 • Ønskelig med praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
 • Beherske data som arbeidsverktøy
Vi ønsker en bildelærer som er
innovativ og tilgjengelig for undervisning av to grupper mandager kl. 14-19.
​Personlige egenskaper
 • Interesse for å arbeide med barn og unge
 • Gode pedagogiske evner og gode samarbeidsevner
 • Behersker norsk som undervisningsspråk

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger.
 • lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser.
 • god offentlig tjenestepensjon.
Om tjenestestedet ​Trysil kulturskole er i sektoren oppvekst og kultur. Den startet som musikkskole i 1989 og har siden utviklet seg til å bli en allsidig og lokalt anerkjent kulturskole. 

Der er det gode tilbud innen musikk, bilde og dans. Skolen har årlig ca. 250 elevplasser og 6 årsverk fordelt på 10 ansatte. I tillegg får 150 elever i grunnskolen undervisning.

Skolen er nyskapende med gode tradisjoner og har en stabil og motivert lærerstab.
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet, må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.

For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.
Kontaktperson ​Kultursjef Anne Norderhaug Sætre, tlf. 905 15 159, ase@trysil.kommune.no
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
For din egen trygghet, og for at du skal være sikker på at søknaden kommer fram, sørg alltid for at adressen i nettleseren starter på https://kommune24-7.no/ når du sender inn din søknad til oss.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 860 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 620 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 28.09.2019 00:55:14