Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Kulturkonsulent - søknadsfrist 29. mars

Publisert: 09.03.2020 14:35:00

​Vi har ledig en 50 % fast stilling som kulturkonsulent og ønsker oss en engasjert og allsidig person.

Kulturkonsulenten har ansvar for kino- og kulturhusdrift. Kulturhuset Hagelund er en del av kulturavdelingen i sektoren for oppvekst og kultur.

 StillingKulturkonsulent i kulturhuset Hagelund/Trysil kino
Stillingstype/-prosent​50 % fast
Søknadsfrist29. mars 2020
Arbeidsoppgaver
 • ​Ansvar for driften av kulturhuset med hovedansvar for det tekniske utstyret/lyd/lys og medansvar for kontakt med brukerne, booking av rom, avtaler med involverte parter, programlegging, noe markedsføring, rigging og klargjøring for utleie
 • Rigge og være tekniker for lyd/lys/sceneutstyr på arrangement. Innebærer en del fysisk arbeid.
 • Holde oversikt over utlån og leie ut teknisk utstyr
 • Ansvar for programmering, booking og filmvisning (kinomaskinist)
 • Medvirke til kulturhuset Hagelund som en aktiv kulturarena

Stillingen medfører kvelds- og helgearbeid i stor utstrekning. Arbeidsmengden kan variere gjennom året.

Kvalifikasjoner
 • Utdanning innen lyd-/lys-/musikktekniske fag
 • Kunnskap om og erfaring fra teknisk tilrettelegging/scenemester på arrangementer
 • Erfaring fra kinodrift og som kinomaskinist
 • Gode IT-kunnskaper og teknisk innsikt
 • Ønskelig med riggerkurs og liftsertifikat. Vil ellers bli krevd gjennomført etter ansettelsen.
 • Personlig egnethet og stort krav om selvstendighet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Selvstendighet og ansvarsfølelse for tildelte oppgaver er en forutsetning
 • Kulturinteressert med gode tekniske ferdigheter og løsningsorientert
 • Strukturert, pålitelig, serviceinnstilt og fleksibel
 • Evne til å jobbe alene og samarbeide godt i team
 • Jobbe godt og effektivt under press og kunne takle stressituasjoner
Vi kan tilby
 • Trivelig arbeidsplass og hyggelige kolleger
 • Lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser
Om tjenestestedet

​Kulturhuset Hagelund er Trysil kommunes storstue med plass til 364 publikummere. Kulturhuset er også lokale for Trysil kino. I Vestibylen er det kjøkken og muligheter for kafe/servering, samt utstillingsplass for kunst. I kulturhuset foregår kino, konserter, teater, dans, utstillinger med mer.

Det er cirka 50 arrangementer årlig, og kino to dager i uken. Skolene bruker også kulturhuset som sin kulturarena, og det er fast øvingssted for korps og dans.

Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.
 
For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.
Kontaktperson(er)​Anne Norderhaug Sætre, tlf. 905 15 159
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert alle knyttet til utdanning og arbeidserfaring.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt kommunikasjon.

Vi har i tillegg næringsavdeling og samfunnsplanlegger som rapporterer direkte til rådmannen.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 860 ansatte.

Våre verdier er respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet.

Om Trysil

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo, sju mil nord for Elverum og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og i 2020 er vi over 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av aktiviteten i og rundt Trysilfjellet; Norges største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 

Sist oppdatert: 30.03.2020 00:51:32