Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Kontormedarbeider - søknadsfrist 16. desember

Publisert: 25.11.2019 10:50:00

Vi søker etter merkantil/kontormedarbeider i barneverntjenesten ​i 60 % fast stilling fra 1. januar.

 Stilling Merkantil/kontormedarbeider i barneverntjenesten
Stillingstype/-prosent ​60 % fast
Søknadsfrist 16.12.2019
Arbeidsoppgaver
 • Ekspedisjonstjeneste
 • Posthåndtering; registrering og fordeling, journalføring inn i fagsystemet Familia
 • Kopiering
 • Arkivarbeid (digitalt og papirarkiv)
 • Praktisk bistand til saksbehandlerne i forbindelse med saker i rettssystemet
 • Fakturabehandling i Familia, Visma og ev. også Agresso
 • Arbeid med refusjoner
 • Lønns-/økonomiarbeid i forhold til engasjementsavtaler og -planer, timelister, remittering av lønnsfiler, samt øvrig remittering
 • Øvrige oppgaver etter kompetanse og tjenestens behov
Kvalifikasjoner
 • Relevant erfaring og kunnskap fra tilsvarende arbeid
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Kjennskap til fagsystemet Familia og gode datakunnskaper
 • Ønskelig med kjennskap til lønn og fakturaarbeid

Søker bør ha førerkort klasse B.

Vi ønsker en medarbeider som har
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta eget initiativ, og samtidig jobbe godt i team
 • Høy grad av systematikk, effektivitet og struktur i arbeidshverdagen, stor arbeidskapasitet
 • Evne til å samarbeide og kommunisere godt med brukere, kollegaer og samarbeidspartnere, være utadvendt
 • Motivasjon for arbeidsoppgavene, kunne takle en hektisk arbeidshverdag og være fleksibel
Vi kan tilby
 • En spennende, variert og utviklende stilling i et godt, engasjert og travelt miljø
 • Lønn i henhold til tariffavtale
 • God offentlig tjenestepensjon
Om tjenestestedet ​Barneverntjenesten i Trysil og Engerdal er organisert som et interkommunalt samarbeid der Trysil kommune er vertskommune. Den ligger administrativt under virksomhetsområde enhet for familie. Tjenesten har i dag totalt 9,0 årsverk, alle høgskoleutdannede. Alle ansatte jobber med et bredt spekter av barnevernfaglige oppgaver, og med fokus på tverrfaglig samarbeid. Fra 1.1.2020 vil også avdeling for enslige mindreårige med 2,5 årsverk være plassert inn i barneverntjenesten.
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

For stillingen kreves det at du leverer politiattest, ikke eldre enn tre måneder, før tiltredelse.
Kontaktperson(er) ​Barnevernleder Eva Holmseth tlf. 47 46 09 05 og eho@trysil.kommune.no eller enhetsleder Kirsten Abild Jensen tlf. 96 94 83 79 og kije@trysil.kommune.no
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 780 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 620 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 17.12.2019 00:52:40