Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Kommunalsjef for oppvekst og kultur - søknadsfrist 16. februar

Publisert: 27.01.2020 09:40:00

​Ledig topplederstilling i Trysil kommune for deg som vil påvirke kulturliv, oppvekstmiljø og læring.

​Topplederstilling i Trysil for deg som ønsker å ha posisjon og mulighet til å påvirke bygdas kulturliv generelt, og barn og unges oppvekstmiljø og læring spesielt.

Kommunalsjefen er en del av rådmannens ledergruppe og utøver den strategiske ledelsen innen sitt område på vegne av rådmannen.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur har ansvar for overordnet planlegging og styring av grunnskolen (inkludert voksenopplæringa), barnehagene, kulturavdelingen og kulturskolen.

Stillingen er ledig fra 15. mai 2020.

 Stilling Kommunalsjef for oppvekst og kultur
Stillingstype/-prosent ​Fast 100 %
Søknadsfrist 16. februar 2020
Hovedarbeidsområder
 • ​Styre og lede en bred og stor enhet i kommunen med faglig, økonomisk og personalmessig ansvar
 • Initiere utviklingsarbeid innenfor egen sektor med samarbeid mellom sektorens ulike fagområder
 • Samarbeid og samhandling på tvers av sektorene i Trysil kommune
 • Sørge for at saker som legges fram for politiske organer, er godt utredet og iverksette politiske vedtak
 • Samarbeid med eksterne aktører lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Ivareta og fremme Trysil kommunes verdier og arbeidsgiverpolitikk
Kvalifikasjonskrav
 • Relevant utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå med fagkrets innen pedagogikk og erfaring fra ett eller flere av virksomhetens fagområder. Du har gjerne videreutdanning innen ledelse.
 • Gode lederegenskaper med ledererfaring helst fra offentlig sektor og gjerne fra strategisk toppledernivå.
 • God økonomiforståelse og god på økonomistyring.
 • Kjennskap til og forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag.
Vi ønsker en kommunalsjef som
 • er en trygg, tydelig og synlig leder, og som tør, vil og kan.
 • er en pådriver, inkluderende, initiativrik og utviklingsorientert.
 • evner å innta et helhetsperspektiv og bidrar til samhandling på tvers kommunens tjenesteområder.
 • evner å fange opp det som «rører» seg internt og eksternt innen fagområdet, og handler deretter.
 • evner å prioritere og klarer å dra sammen komplekse saksfelt og plukke ut de viktigste elementene.
 • evner å skape gode relasjoner og samarbeid med medarbeidere, tillitsvalgte, folkevalgte og innbyggere i utvikling og gjennomføring av tjenesteproduksjonen.
 • har fokus på «Onga i Trysil»!

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • en spennende og krevende topplederstilling.
 • gode muligheter til å påvirke utviklingen av Trysil kommunens tjenestetilbud.
 • en dynamisk organisasjon med kompetente medarbeidere.
 • et kommunestyre og et politisk hovedutvalg som har ambisjoner, nedfelt i strategiplaner, for oppvekst- og kultursektoren.
 • gode betingelser – lønn etter avtale.
Andre opplysninger
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet, må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.
 
For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.
Kontaktperson ​Rådmann Jan Sævig, jans@trysil.kommune.no, tlf. 907 24 937
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert alle punkter knyttet til utdanning og arbeidserfaring.
 
For din egen trygghet, og for at du skal være sikker på at søknaden kommer fram, sørg alltid for at adressen i nettleseren starter på https://kommune24-7.no/ når du sender inn din søknad til oss.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt kommunikasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 860 ansatte.

Våre verdier er respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet.

Om Trysil

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum og fire mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains Airport i svenske Sälen.

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i Innbygda. Folketallet har økt jevnt de siste årene, og i 2020 er vi over 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av aktiviteten i og rundt Trysilfjellet; Norges største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 17.02.2020 00:56:09