Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Helsesykepleier - søknadsfrist 4. februar

Publisert: 14.01.2020 15:30:00

​Vi har ledig 100 % vikariat som helsesykepleier.

Har du lyst til å bli vår nye kollega? Vi ser etter deg som har et stort engasjement i arbeidet med barn, unge og familier.

Helsedirektoratet har gitt Trysil kommune prosjektmidler til styrking av svangerskaps- og barselomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Prosjektmidlene skal bidra i helsestasjons- og skolehelsetjenestens samfunnsoppdrag med å utjevne sosiale ulikheter i helse og å styrke familier, barn og unges positive ressurser for helse, trivsel og læring. Målet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste gjennom økt kapasitet, tilgjengelighet og tverrfaglighet.

 Stilling Helsesykepleier på helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Stillingstype/-prosent ​100 % vikariat fra dags dato og ut året, med mulighet for forlengelse
Søknadsfrist 4. februar 2020
Arbeidsoppgaver
 • Ordinære helsesykepleieroppgaver, med hovedvekt på skolehelsetjeneste
 • Oppfølging av barn på skole
 • Veiledning og samarbeid med foreldre/foresatte og fagpersoner som er en del av barnets liv
 • Elektronisk saksbehandling – Win-Med
 • Arbeidsoppgavene vil bli mer presisert i intervju og oppstart i stillingen
Kvalifikasjoner
 • Godkjent helsesykepleierutdanning. Ved mangel på kvalifiserte søkere, kan sykepleiere bli vurdert.
 • Ønskelig med COS-P utdanning/erfaring
 • Ønskelig med erfaring fra barn og unge, samt veiledning
 • Førerkort klasse B
Vi ønsker en medarbeider som har
 • Gode samarbeidsevner, er kreativ og fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og god skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk
Vi kan tilby
 • En utfordrende og arbeidskrevende stilling
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
Andre opplysninger
Politiattest nyere enn 3 måneder må foreligge ved ansettelse.

Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktperson(er) Ledende helsesykepleier Gina Ødegård, tlf. 474 57 547
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 630 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 15.01.2020 10:43:29