Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Helsesykepleier - søknadsfrist 18. juni

Publisert: 29.05.2019 11:30:00

​Har du lyst til å bli vår nye kollega? Vi ser etter en helsesykepleier som har et stort engasjement i arbeidet med barn, unge og familier.

​Helsedirektoratet har gitt Trysil kommune prosjektmidler til styrking av svangerskaps- og barselomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Prosjektmidlene skal bidra i helsestasjons- og skolehelsetjenestens samfunnsoppdrag med å utjevne sosiale ulikheter i helse og å styrke familiers, barns og unges positive ressurser for helse, trivsel og læring.

Målet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste gjennom økt kapasitet, tilgjengelighet og tverrfaglighet.

I den forbindelse søker vi etter helsesykepleier i 100 % prosjektstilling fra dags dato og ut skoleåret 2019/2020 med mulighet for forlengelse.

 Stilling Helsesykepleier på helsestasjonen
Stillingstype/-prosent ​Prosjektstilling 100 %
Søknadsfrist 18. juni 2019
Arbeidsoppgaver
 • ​Ordinære helsesykepleieroppgaver med hovedvekt på skolehelsetjeneste og flyktninger
 • Oppfølging av barn på skole
 • Veiledning og samarbeid med foreldre/foresatte og fagpersoner som er en del av barnets liv
 • Elektronisk saksbehandling i WinMed

Arbeidsoppgavene vil bli mer presisert i intervju og ved oppstart i stillingen.

Kvalifikasjoner
 • Godkjent helsesykepleierutdanning
  Sykepleiere under videreutdanning eller med ønske om å ta videreutdanning som helsesykepleier kan bli vurdert.
 • Det er ønskelig med utdanning i/erfaring med COS-P.
 • Det er ønskelig med erfaring fra barn og unge samt veiledning.
 • Personlig egnethet vektlegges med særlig fokus på:
  • Gode samarbeidsevner, kreativitet og fleksibilitet
  • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
  • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk
 • Førerkort klasse B
Vi kan tilby
 •  en utfordrende og arbeidskrevende stilling.
 • offentlig tjenestepensjonsordning.
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktperson ​Ledende helsesykepleier Gina Ødegård, god@trysil.kommune.no, tlf. 474 57 547
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
Den som får stillingen, må levere politiattest som ikke er eldre enn tre måneder, før vedkommende begynner i stillingen. 
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 780 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 620 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 19.06.2019 00:55:49