Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Helsefagarbeidere - søknadsfrist 4. august

Publisert: 14.07.2020 08:25:00

​Vi har åtte ledige stillinger for helsefagarbeidere;  sju på sykehjemmet og en i hjemmetjenesten.

Er du positiv og faglig engasjert, opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere? Vi ønsker fagarbeidere til miljøer med fokus på utvikling, mestring og god omsorg. Er du den vi leter etter?

Disse stillingene er ledige:

 • Enhet for sykehjem 2. avdeling (korttidsavdeling med KAD-senger):
  • 70 % vikariat fra dags dato til 31.12.2020, arbeid hver tredje helg
 • Enhet for sykehjem 3. avdeling (langtidsavdeling:
  • 100 % fast stilling fra 15.11.2020, arbeid hver tredje helg
  • 60 % fast stilling fra 15.11.2020, arbeid hver tredje helg
  • 50 % fast stilling fra 1.9.2020, arbeid annenhver helg
 • Enhet for sykehjem 5. avdeling (demensomsorg):
  • ​50 % vikariat 1.9.-31.12.2020, arbeid annenhver helg
 • Enhet for sykehjem 6. avdeling (tjenester på natt i både sykehjem og hjemmetjeneste):
  • 80 % fast stilling fra 1.9.2020, arbeid hver tredje helg
  • 60 % vikariat 20.8.2020-19.8.2021, arbeid hver tredje helg
 • Enhet for hjemmetjenester avdeling 1:
  • 50 % fast stilling fra dags dato, arbeid annenhver helg

 

 Stilling Fagarbeidere i enhetene for sykehjem og hjemmetjenester
Stillingstype/-prosent Faste og vikariat 50-100 %
Søknadsfrist 4. august 2020
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Søkere med relevant erfaring kan bli vurdert til vikariater
 • Gode samarbeidsevner, pålitelig og punktlig
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Være fleksibel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne tilsvarende B2-nivå
 • Egnethet og interesse for stillingen
 • Førerkort klasse B for biler med manuelt gir
Arbeidsoppgaver
 • ​Delta i tjenesteyting
 • Samarbeide med pårørende, verge og eksternt helsepersonell
Vi kan tilby
 • en utfordrende stilling i et godt og bredt fagmiljø.
 • lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.
 • god, offentlig pensjonsordning.
Om tjenestestedet

​Trysil sykehjem har en korttids- og rehabiliteringsavdeling der to av plassene er øremerket kommunal akutt døgnenhet, KAD. I tillegg har sykehjemmet to somatiske langtidsavdelinger, en egen avdeling for demensomsorg og en avdeling for ressurspool og tjenester på natt.

Enhet for hjemmetjenester består av avdeling 1, 2, 3 og 4. Avdeling 1 og 2 yter ordinære hjemmetjenester. Avdeling 3 gir tjenester i sentrumsnære omsorgs- og trygdeboliger samt på dagsenter for demente. Avdeling 4 er hjemmetjenesten for psykisk helse.

Alle avdelingene driver utviklingsarbeid med fokus på faglighet. Vi leverer kvalitet, faglighet og trivsel. Du har nå muligheten til å være med!

Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
For alle stillinger krever vi politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk og nasjonal bakgrunn.
Kontaktpersoner

Enhetsleder for hjemmetjenester og sykehjem Britt Støa, bst@trysil.kommune.no, tlf. 48 94 24 00

Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din. Det gjelder også interne søkere. Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på.
 
Utenlandske søkere må gi opplysninger om oppholds- og arbeidstillatelse.
 
Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for henholdsvis helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene er organisert i tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 630 innbyggere.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud. 

 
 
Sist oppdatert: 05.08.2020 00:53:34