Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Helsefagarbeidere - søknadsfrist 1. september

Publisert: 12.08.2019 08:50:00

​Vi har 19 ledige stillinger for helsefagarbeidere; ti på sykehjemmet, sju i hjemmetjenesten og to i boliger for funksjonshemmede.

Er du glad i eldre mennesker og mennesker med funksjonshemming? Er du faglig engasjert og ser muligheter? Har du fokus på mestringsperspektiv gjennom bruk av "Hva er viktig for deg" og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

Vi ønsker oss flere engasjerte fagarbeidere i et miljø med fokus på utvikling, hverdagsmestring og personsentrert omsorg. Er du den vi leter etter?

Trysil kommune søker positive, løsningsorienterte og ansvarsbevisste fagarbeidere til disse stillingene:

 • Enhet for sykehjem 2. avdeling: 75 % fast stiling fra 1.2.2020, arbeid hver tredje helg
 • Enhet for sykehjem 3. avdeling: 50 % vikariat 1.9.2019-1.9.2020, arbeid annenhver helg
 • Enhet for sykehjem 4. avdeling:
  • 100 % fast stilling fra dags dato, arbeide hver tredje helg
  • 60 % fast stilling fra dags dato, arbeide annenhver helg
 • Enhet for sykehjem 5. avdeling:
  • 100 % fast stilling på forsterket skjermet enhet fra 1.10.2019, arbeid hver tredje helg
  • 50 % fast stilling på forsterket skjermet enhet fra dags dato, arbeid hver tredje helg
  • ​40 % fast stilling på forsterket skjermet enhet fra 1.9.2019, arbeid annenhver helg
  • 70 % fast stilling fra 1.9.2019, arbeid annenhver helg
  • 100 % vikariat 1.11.2019-1.6.2020 med mulighet for forlengelse
  • 70 % stilling - 50 % fast og 20 % vikariat til 1.7.2020 med mulighet for forlengelse, arbeid annenhver helg
 • Enhet for funksjonshemmede avdeling Lundevegen: 100 % fast stilling fra dags dato, arbeid hver fjerde helg
 • Enhet for funksjonshemmede avdeling Hagebæk: 75 % fast stilling som helsefagarbeider fra dags dato, arbeid hver tredje helg
 • Enhet for hjemmetjenester avdeling 1:
  • 75 % fast stilling fra dags dato, arbeid annenhver helg
  • 50 % fast stilling fra januar 2020, arbeid annenhver helg
 • Enhet for hjemmetjenester avdeling 2:
  • 90 % fast stilling fra dags dato, arbeid hver tredje helg
  • 80 % fast stilling fra dags dato, arbeid annenhver helg
  • 100 % vikariat fra dags dato til 31.10.2019 med mulighet for forlengelse, arbeid hver tredje helg
  • 50 % vikariat fra dags dato til 31.10.2019 med mulighet for forlengelse, arbeid annenhver helg
 • Enhet for hjemmetjenester avdeling 4:
  • 80 % fast stilling fra dags dato, arbeid annenhver helg
 Stilling Fagarbeidere i enhetene for sykehjem, funksjonshemmede og hjemmetjenester
Stillingstype/-prosent Faste og vikariat 40-100 %
Søknadsfrist 1. september 2019
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
  Søkere som er under utdanning til helsefagarbeider, og søkere med realkompetanse kan bli vurdert.
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Være fleksibel
 • Vi ønsker ansatte som vil bidra til utvikling av fagområdet, spesielt med tanke på hverdagsmestring.
 • God norsk skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne tilsvarende B2-nivå
 • Førerkort klasse B for biler med manuelt gir til stillinger i hjemmetjenesten
Stillingens ansvarsområde
 • Tilrettelegge for medvirkning fra pasienter ved utforming, valg og gjennomføring av tjenester/tiltak
 • Etablere og følge opp tiltak i henhold til tiltaksplaner, herunder tilegne seg nødvendig informasjon om pasientens behov og evaluere tiltak
 • Tilbakemelde endringer i pasientens helsesituasjon og forhold som påvirker det aktuelle behovet for helsehjelp
 • Dokumentere gitt helsehjelp og forhold som påvirker pasientens helsesituasjon
 • Medikamenthåndtering etter skriftlig delegasjon
Arbeidsoppgaver
 • ​Planlegge, delta i og utvikle daglig tjenesteyting iht. avdelingens rutiner
 • Samarbeide med pårørende, verge og eksternt helsepersonell
Vi kan tilby
 • meningsfylt arbeid og faglige utfordringer.
 • lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.
 • lønnstillegg for relevant tilleggsutdanning.
 • god, offentlig tjenestepensjonsordning.
Om tjenestestedet

​Trysil sykehjem har en korttids- og rehabiliteringsavdeling der to av plassene er øremerket kommunal akutt døgnenhet, KAD. I tillegg har sykehjemmet to somatiske langtidsavdelinger og en egen avdeling for demensomsorg. Avdeling for ressurspool og tjenester på natt er også lokalisert på sykehjemmet.

Enhet for hjemmetjenester består av avdeling 1, 2, 3 og 4. Avdeling 1 og 2 yter ordinære hjemmetjenester. Avdeling 3 gir tjenester i sentrumsnære omsorgs- og trygdeboliger samt på dagsenter for demente. Avdeling 4 er hjemmetjenesten for psykisk helse.

Enhet for funksjonshemmede består av fire boliger hvorav to også har avlastningsbolig for barn og unge.

Alle avdelingene driver utviklingsarbeid med fokus på faglighet. Vi leverer kvalitet, faglighet og trivsel. Du har nå muligheten til å være med!

Vi ønsker positive, løsningsorienterte og ansvarsbevisste fagarbeidere i enhetene våre.

Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Ved interne opprykk kan andre stillinger bli ledige.
 
For alle stillinger er det et krav at du kan legge fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder, før tiltredelse.
 
Aktuelle kandidater vil bli intervjuet.
 
Trysil kommune arbeider for tida med å få på plass muligheten for å ta utdanning på arbeidsplassen.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktpersoner

​Enhetsleder for sykehjem Kristin Opgård, kmo@trysil.kommune.no, tlf. 969 43 371

Enhetsleder for funksjonshemmede Marianne Grønland, magr@trysil.kommune.no, tlf. 969 48 519


Enhetsleder for hjemmetjenester Britt Støa, bst@trysil.kommune.no, tlf. 489 42 400

Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Utenlandske søkere må gi opplysninger om oppholds- og arbeidstillatelse.
 
Ufullstendige søknader vil ikke bli prioritert.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for henholdsvis helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene er organisert i tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 620 innbyggere.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud. 

 
 
Sist oppdatert: 02.09.2019 00:51:25